31 mln zł wyniku finansowego ogółem i plany nabycia kopalni węgla: PSW Capital S.A. publikuje raport za IV kwartał 2012 r.

Finanse i gospodarka

Wynik finansowy ogółem w wysokości 31 mln zł i plany nabycia kopalni węgla - takie są najważniejsze informacje Spółki PSW Capital S.A, która opublikowała raport za ostatni kwartał 2012 r.

Wynik finansowy ogółem w wysokości 31 mln zł i plany nabycia kopalni węgla - takie są najważniejsze informacje Spółki PSW Capital S.A, która opublikowała raport za ostatni kwartał 2012 r.

Jednostkowe wyniki finansowe

Wynik finansowy ogółem za IV kwartał 2012 r. wyniósł 13 mln zł, natomiast narastająco za cztery kwartały 2012 r. ponad 31 mln zł (i za ten okres jest on ponad trzykrotnie wyższy w porównaniu do analogicznego czasu w 2011 r.). Wpływ na uzyskane wyniki Spółki miały m.in. aktywne działania PSW Capital S.A. w branży energetycznej oraz inwestycje w nowe sektory gospodarcze, charakteryzujące się ponadprzeciętną stopą zwrotu z inwestycji.

"Dane finansowe osiągnięte w trzecim kwartale 2012 roku udowadniają, że Spółka konsekwentnie realizuje zakładane cele biznesowe" - mówi Piotr Krawczyk, Dyrektor Zarządzający PSW Capital S.A. "Spółka zamierza zbudować silną grupę inwestycyjną w branży energetycznej" - dodaje.

Na jednostkowe wyniki Spółki w IV kwartale 2012 r. wpłynął wynik finansowy netto wypracowany w przedstawianym okresie z przeszacowanie aktywów w postaci akcji spółki Weglopex Holding S.A na koniec IV kwartału 2012 r.

Plany strategiczne na 2013 r.

PSW Capital S.A. na początku 2013 r. skupiła się na poszukiwaniu kolejnych wartościowych projektów inwestycyjnych z branży energetycznej. Spółka nie wyklucza także poszerzenia obszaru swojej działalności o inwestycje na wschodnich rynkach. W planach jest m.in. nabycie kopalni węgla na rynkach wschodnich.

Udostępnij artykuł: