325 mln zł przekroczą dopłaty w programie „Mieszkanie dla młodych”

Bankowość

Suma dopłat z budżetu państwa zarezerwowana do wypłaty w ciągu 4 lat wynosi 325 mln 608 tys. zł. Wysokość dofinansowania wkładu własnego na rok 2014 przekroczy 210 mln złotych, a dofinansowanie przyznane na 2015 rok to już ponad 98 mln zł.

Młoda para w nowym mieszkaniu
Fot. stock.adobe.com/F8studio

Suma dopłat z budżetu państwa zarezerwowana do wypłaty w ciągu 4 lat wynosi 325 mln 608 tys. zł. Wysokość dofinansowania wkładu własnego na rok 2014 przekroczy 210 mln złotych, a dofinansowanie przyznane na 2015 rok to już ponad 98 mln zł.

Część dopłat zostanie zrealizowana w kolejnych latach trwania programu, co wynika stąd, że dofinansowanie jest przekazywane do banku z ostatnią transzą wypłaty kredytu. Przyznano nawet dopłaty do zakupu mieszkań, których budowa zakończy się dopiero w 2017 r.

Kredytobiorcy mogą składać wnioski przez cały rok. Jednak warto pamiętać, że jeśli ktoś chciałby otrzymać dofinansowanie przed 31 grudnia, powinien złożyć wniosek kredytowy w swoim banku odpowiednio wcześniej. Wynika to stąd, że wypłata środków następuje dopiero po podpisaniu umowy kredytowej między bankiem a klientem i powiadomieniu o tym fakcie operatora programu, czyli Banku Gospodarstwa Krajowego. Ostateczny termin składania wniosków o wypłatę przez instytucje kredytujące do BGK upływa w tym roku 19 grudnia.

Od początku programu czyli od 1 stycznia tego roku Bank Gospodarstwa Krajowego zaakceptował 14 222 wnioski o dopłatę. Banki kredytujące zawarły już 12 423 umowy kredytowe o łącznej wartości przekraczającej 2 mld 268 mln zł.

Średnia powierzchnia mieszkań nabywanych w programie wynosi 53,27 m2. Uczestnicy programu "Mieszkanie dla młodych" mają również możliwość zakupu domu jednorodzinnego - obecnie jego średnia wielkość to 83,71 m2.

W ciągu 11 miesięcy funkcjonowania programu najwięcej wniosków złożyli mieszkańcy Mazowsza (2 500 wniosków), Pomorza (2 400 wniosków) oraz Wielkopolski (2 230 wniosków). Najmniej wniosków o zakup mieszkań ze wsparciem państwa złożono w województwach opolskim (139 wniosków) i świętokrzyskim (151 wnioski).

"Mieszkanie dla młodych" to program rządowy, który wspiera młodych Polaków w zakupie pierwszego mieszkania. Obsługą finansową programu "Mieszkanie dla młodych" zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego, którego rolą jest wspieranie społecznego i gospodarczego rozwoju kraju. Wcześniej BGK zapewniał profesjonalną obsługę programu "Rodzina na swoim", który pomógł ponad 190 tysiącom Polaków nabyć mieszkanie na własność.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Stanowi centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. Zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Jest instytucją wiodąca w procesie konsolidacji finansów publicznych.
141207.tabela.600

Bank Gospodarstwa Krajowego
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Udostępnij artykuł: