33 organizacje apelują do rządu o rozważną zmianę opodatkowania wynagrodzeń

Komentarze ekspertów / Rynek pracy

Reforma systemu podatkowego nie może likwidować naszej przewagi konkurencyjnej i zabijać klasy średniej. Potrzebujemy racjonalnej debaty o klinie podatkowym – apelują do rządu 33 organizacje biznesowe i think tanki.

Konfederacja Lewiatan - logo
Źródło: Konfederacja Lewiatan

Reforma systemu podatkowego nie może likwidować naszej przewagi konkurencyjnej i zabijać klasy średniej. Potrzebujemy racjonalnej debaty o klinie podatkowym – apelują do rządu 33 organizacje biznesowe i think tanki.

Sygnatariusze apelu podkreślają, że są zaniepokojeni pojawiającymi się w przestrzeni publicznej doniesieniami o planowanych reformach fiskalnych, a także niektórymi propozycjami modyfikacji klina podatkowego. Apelują  do rządu o rozważną zmianę modelu opodatkowania wynagrodzeń. Jest to sprawa kluczowa z punktu widzenia zarówno konkurencyjności naszej gospodarki, jak i poziomu życia Polaków. Imponujący wzrost gospodarczy notowany w ciągu ostatnich kilku lat przed pandemią, to rezultat polskiej przedsiębiorczości i skutecznego wykorzystywania przewag konkurencyjnych. Pozbawianie się jednej z nich i jednocześnie narażanie na zniknięcie z rynku pracy tak bardzo pożądanych specjalistów, może doprowadzić do znacznego zmniejszenia tempa rozwoju. 

Czytaj także: Badanie Polacy w środowisku pracy: tylko 32% zatrudnionych jest zadowolonych ze swojej pensji >>>

Nie ulega wątpliwości, że opodatkowanie najniższych wynagrodzeń w Polsce jest skandalicznie dotkliwe. 

Wysokie obciążenie niższych wynagrodzeń powoduje wzrost szarej strefy w postaci zatrudnienia nierejestrowanego, bądź płatności części wynagrodzenia w sposób nieopodatkowany, gotówką. Analogicznie, zbyt wysoki klin w odniesieniu do lepiej zarabiających (32% stawki PIT) wypycha klasę średnią do zatrudnienia w formule B2B, w ramach której może korzystać z liniowej stawki 19% PIT i preferencyjnego modelu oskładkowania.

Czytaj także: Związkowcy i pracodawcy za równością płac kobiet i mężczyzn >>>

Postrzeganie systemu opodatkowania wynagrodzeń w Polsce przez pryzmat jego formalnej degresywności jest zatem siłą rzeczy zniekształcone. Ignoruje fakt, że w obu grupach (zarówno tych zarabiających lepiej, jak i tych nisko uposażonych) występuje ten sam problem – obciążenia w wysokości nieakceptowalnej społecznie. Analogicznie, obie grupy – w obliczu  tego problemu – stosują swego rodzaju optymalizację: jedni przez zatrudnienie nierejestrowane i wypłaty „pod stołem”, drudzy przez działalności gospodarcze zakładane na potrzeby współpracy z jednym podmiotem. 

Nie ulega również wątpliwości, że mimo powyższych zastrzeżeń, klin podatkowy w Polsce jest generalnie niższy, niż w części państw Zachodniej Europy. Fakt ten należy postrzegać jednak jako przewagę konkurencyjną Polski, która pozwalała nam rozwijać się w tempie kilku procent rocznie, podczas gdy zamożniejsze państwa, do których pozycji aspirujemy, muszą zadowalać się wzrostem zupełnie marginalnym. Samodzielne pozbawienie się tak ważnego atutu w okresie, w którym zmuszeni będziemy do odbudowywania gospodarki po kryzysie związanym z epidemią COVID-19 byłoby całkowicie nieracjonalne i naraziłoby Polskę na ryzyko utkwienia w gospodarczej średniej lidze.

Uważamy, że polska gospodarka potrzebuje efektywnego systemu podatkowego, opartego na niskim obciążeniu wynagrodzeń.

Reforma w tym zakresie jest konieczna – nie powinna ona jednak prowadzić do wyzbycia się cennej przewagi konkurencyjnej i nadmiernego dociążenia którejkolwiek grupy społecznej. Apelujemy zatem o podjęcie kompleksowej i uczciwej, nieopartej na populistycznych hasłach, debaty o polskim systemie podatkowym.

Sygnatariusze apelu

Reprezentatywne organizacje pracodawców:

Business Centre Club

Federacja Przedsiębiorców Polskich

Konfederacja Lewiatan

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Związek Rzemiosła Polskiego

Think tanki:

Forum Obywatelskiego Rozwoju

Instytut Jagielloński

Warsaw Enterprise Institute

WISE Europa

Organizacje branżowe pracodawców:

Krajowa Izba Targowa 

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektronicznego – Cyfrowa Polska

Związek Polski Przemysł Futrzarski

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary Polskie

Organizacje lokalne pracodawców:

Dolnośląski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

Łódzka Federacja Kupiecka

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Rzgowa

Warszawska Izba Gospodarcza

Zachodniopomorski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Łódź

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców „Małopolska”

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Podlasie

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Śląsk

Udostępnij artykuł: