36,5 mln zł zysku Grupy BOŚ w pierwszym półroczu

Bankowość

Po dwóch kwartałach 2010 r. zysk netto bankowej Grupy BOŚ wyniósł 36,52 mln zł - podał bank w raporcie. W I półroczu 2009 r. zysk netto grupy wyniósł 1,96 mln zł.

Zysk brutto po dwóch kwartałach br. wyniósł 36,4 mln zł wobec 2,84 mln zł rok wcześniej. Przychody z odsetek wyniosły 315,7 mln zł (302,5 mln w I półroczu 2009 r.), przychody z opłat i prowizji 64 mln zł (59,3 mln zł w I półroczu 2009 r.).

Jak podał bank, wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji o 9,2 proc. został osiągnięty dzięki wyższym przychodom od kredytów i kart płatniczych oraz prowizji za prowadzenie rachunków bieżących w segmencie klientów detalicznych. Wynik z tytułu odsetek był niższy o 1 proc. na skutek rosnącej konkurencji na rynku depozytów, skutkującej wysokimi kosztami pozyskania środków finansowych.

W I półroczu 2010 Bank Ochrony Środowiska koncentrował się na rozwoju oferty dla klientów indywidualnych oraz wprowadzaniu nowych produktów skierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W segmencie detalicznym dobre wyniki osiągnął na polu sprzedaży kredytów hipotecznych. Wartość bilansowa kredytów hipotecznych udzielonych klientom detalicznym na koniec I półrocza 2010 r. wyniosła ok. 3,14 mld zł i była o 16 proc. wyższa od stanu na koniec 2009 r.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2010 r. wzrosła także, o blisko 6 proc., liczba ROR prowadzonych przez BOŚ Bank. Obecnie sięga ona blisko 120 tys. kont.

Od początku roku w pionie korporacyjnym w widocznym stopniu wzrosły depozyty: funduszy ekologicznych o 28,5 proc. (do ok. 1,24 mld zł), jednostek finansów publicznych o 21,8 proc. (do 861 mln zł), klientów korporacyjnych o 11 proc. (do ok. 3,4 mld zł).

W grupie kapitałowej dobrym wynikiem może pochwalić się Dom Maklerski BOŚ S.A. Liczba rachunków maklerskich od 31 grudnia 2009 wzrosła o ponad 22 proc. do blisko 44,5 tys.

Udostępnij artykuł: