4. Forum Akademicko-Gospodarcze: Niezbędne zmiany w gospodarce szansą dla nauki i biznesu

Edukacja / Wydarzenia

Jesteśmy bliżej niż dalej. Popularny bon mot traci swój dowcipny wymiar, jeśli zastosować go do spraw środowiska naturalnego i przyszłości naszej planety. Katastrofy naturalne uwidaczniają skalę zagrożenia, a rok 2021 stanowił dla wielu przełom w myśleniu o przyszłości własnej i swoich dzieci. Myśleć należy jednak nie tylko w katastroficznych kategoriach, ale przede wszystkim w sensie „co jest do zrobienia”. Co ja mogę zrobić? Co może zrobić moja firma? Co możemy wspólnie zrobić dla budowy pozytywnego scenariusza przyszłości? Kryzys to nie zawsze katastrofa, ale dla wielu to szansa na poprawę i rozwój. O tym wszystkich będą dyskutowali uczestnicy 4. Forum Akademicko-Gospodarczego. Konferencja odbędzie się w formule online, w dniach 16 ‒ 17 lutego 2022 roku.

Źródło: PFAG

Jesteśmy bliżej niż dalej. Popularny bon mot traci swój dowcipny wymiar, jeśli zastosować go do spraw środowiska naturalnego i przyszłości naszej planety. Katastrofy naturalne uwidaczniają skalę zagrożenia, a rok 2021 stanowił dla wielu przełom w myśleniu o przyszłości własnej i swoich dzieci. Myśleć należy jednak nie tylko w katastroficznych kategoriach, ale przede wszystkim w sensie „co jest do zrobienia”. Co ja mogę zrobić? Co może zrobić moja firma? Co możemy wspólnie zrobić dla budowy pozytywnego scenariusza przyszłości? Kryzys to nie zawsze katastrofa, ale dla wielu to szansa na poprawę i rozwój. O tym wszystkich będą dyskutowali uczestnicy 4. Forum Akademicko-Gospodarczego. Konferencja odbędzie się w formule online, w dniach 16 ‒ 17 lutego 2022 roku.

Myślmy wspólnie pozytywnie. Potrzebne są niezbędne zmiany w światowej gospodarce.  My widzimy w nich wspólne szanse, tak dla nauki, jak i dla biznesu.  4. Forum Akademicko-Gospodarcze poświęcone jest dwóm zagadnieniom. 

Pierwszym jest modernizacja polskiej gospodarki, jako roboczy plan działań na obszarze wspólnoty Polski z naszymi europejskimi partnerami.  Drugi, to globalny program ograniczania śladu węglowego, którego możemy być ważnym uczestnikiem. 

Od nas samych zależy, jak wykorzystamy te szanse. Modernizacja gospodarki, jak i Zielony Ład, są przecież w naszych rękach.

SZYBKIE LINKI: REJESTRACJA | PYTANIA DO PRELEGENTÓW

Pięć sesji panelowych

16 lutego 2022 roku zorganizujemy sesję otwierającą i dwie sesje panelowe pod wspólnym tytułem Modernizacja gospodarki – wykorzystanie szans dla Polski, a 17 lutego kolejne trzy sesje panelowe pod wspólnym tytułem „Zielony Ład” i zmiany w gospodarce na rzecz ograniczenia emisji CO2 oraz sesję podsumowującą całe wydarzenie.

Poniżej aktualny program.

16 lutego 2022 roku, godz. 10:00 Otwarcie konferencji:

    Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, prezes Związku Banków Polskich;

    prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Wiceprezes Zarządu PFAG;

    prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, rektor Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

16 lutego 2022 roku, godz. 10:15 Wystąpienia otwierające:

    dr Mariya Gabriel, Komisarz UE ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży;

    Piotr Nowak, minister rozwoju i technologii (tbc);

    Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska,

    Wojciech Murdzek, sekretarz stanu, Ministerstwo Edukacji i Nauki;

    dr hab. Sebastian Skuza, sekretarz stanu, Ministerstwo Finansów;

    Jacek Żalek, sekretarz stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;

    prof. dr hab. Stanisław Kistryn, wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

    Waldemar Zbytek, prezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, Wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji: Współpraca praktyków w działaniach edukacyjnych: doświadczenia, szanse i wyzwania.

16 lutego 2022 roku, godz. 11:15, SESJA I: Scenariusze na dzisiaj i na jutro:

    Moderator: Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan;

    Paweł Borys, prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.;

    dr Marcin Kraska, wiceprezes ds. badań i rozwoju – Centrum Łukasiewicz;

    prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, Uniwersytet Warszawski, b. Przewodniczący RGNiSW;

    prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej, Przewodniczący KRASP;

    dr Cezary Stypułkowski, prezes Zarządu mBank S.A.;

    Małgorzata Szczepańska, dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju MFiPR.

16 lutego 2022 roku, godz. 13:00, SESJA II: Potencjał naukowy i edukacyjny dla współdziałania z biznesem:

    Moderator: prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich;

    Dominika Bettman, dyrektor generalna Microsoft Polska, Członek Rady Uczelni PW;

    dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna;

    prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej;

    Daniel Nowak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;

    dr Andrzej Soldaty, dyrektor Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej;

    Mariola Szymańska, wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

16 lutego 2022 roku, godz. 14:45, Podsumowanie pierwszego dnia konferencji:

    Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, prezes Związku Banków Polskich.

17 lutego 2022 roku, godz. 10:05, SESJA III: Warunki realizacji optymistycznego scenariusza – co zrobić dla uniknięcia katastrofy?

    Moderator:  Wojciech Hann, prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska, Przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Wrocławskiego;

    Maria Andrzejewska, dyrektor generalna Centrum UNEP/GRID – Warszawa;

    dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;

    Jolanta Okońska-Kubica, dyrektor operacyjny Envipol, Przewodnicząca GR KIS 7 Gospodarka Obiegu Zamkniętego – Ministerstwo Rozwoju i Technologii;

    dr Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej.

17 lutego 2022 roku, godz. 11:40, SESJA IV: Budowa świadomości i zaangażowania społecznego na rzecz Zielonego Ładu:

    Moderator:  dr Mariusz Wyżycki, sekretarz Ośrodka Współpracy Rad Uczelni;

    Joanna Czynsz-Piechowiak, prezes Zarządu Grupy Saint-Gobain w Polsce;

    dr Mirosław Kachniewski, prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych;

    Paweł Mirowski, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

    Irena Pichola, partner Deloitte, Leader Sustainability Consulting Central Europe;

    dr hab. Piotr Stankiewicz, prof. UMK, Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz ‒ Centrum Oceny Technologii; Sieć Badawcza Łukasiewicz.

17 lutego 2022 roku, godz.13:15, SESJA V: Finansowanie transformacji w strategicznych sektorach gospodarki:

    Moderator:  dr Andrzej Banasiak, dyrektor w ZBP, menedżer Programu Analityczno-Badaw­czego Warszawskiego Instytutu Bankowości;

    Brunon Bartkiewicz, prezes Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.;

    Włodzimierz Kocon, wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego;

    dr Jerzy Kwieciński, wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.;

    Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE;

    Tomasz Sudaj, prezes Zarządu Związku Polskiego Leasingu.

17 lutego 2022 roku, godz. 14:45, Zarządzanie zmianami w uczelniach, biznesie i państwie:

prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego.

17 lutego 2022 roku, godz. 15:00, Podsumowanie konferencji i plany na przyszłość:

    Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, prezes Związku Banków Polskich.

4. Forum Akademicko-Gospodarcze zostało objęte Patronatem Honorowym przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: