4-osobowa rodzina wydaje już na mieszkanie 890 zł co miesiąc

Finanse i gospodarka

Choć inflacja nie zmieniła się we wrześniu, to ceny związane z utrzymaniem mieszkania rosły minimalnie wolniej niż w sierpniu. Nadal jednak jest to jedna z najszybciej rosnących pozycji kosztowych w domowych budżetach. 4-osobowa rodzina przeznacza na utrzymanie mieszkania już 890 zł miesięcznie - szacuje Home Broker.

3,8%, czyli tyle samo co w sierpniu, wyniosła wrześniowa inflacja – podał GUS. Była więc nieco niższa niż przewidywali ekonomiści, którzy sądzili, że wzrośnie do 3,9%. Tradycyjnie najszybciej rosły ceny związane z transportem, które podniosły się o 8% względem września 2011 r. i był to wyraźnie większy wzrost niż odnotowany przed miesiącem (głownie z powodu aż 13-procentowej podwyżki cen paliw).

Na drugim miejscu pod względem dynamiki, również zgodnie z dotychczasową tendencją, znalazły się całkowite koszty związane z mieszkaniem, czyli jego użytkowaniem i wyposażeniem, które podniosły się o 4,9% rok do roku. Skala podwyżki była więc w tej kategorii cen nieco mniejsza niż przed miesiącem, gdy wniosła 5% rok do roku. Niższe niż przed rokiem (o 5%) były tylko ceny odzieży i obuwia, co również nie odbiega od wcześniej notowanych tendencji.

121017.hb.tabela.01.477x404

Nieco mniejsze podwyżki cen energii

Rozbijając ceny związane z utrzymaniem mieszkania na mniejsze kategorie należy zwrócić uwagę na nieco wolniejszy wzrost niż jeszcze w sierpniu cen związanych z nośnikami energii, które były o 6,4% wyższe niż przed rokiem wobec wzrostu o 6,6% w sierpniu. Szczegółowe dane dotyczące cen poszczególnych nośników energii we wrześniu poznamy dopiero pod koniec miesiąca. Najświeższe obecnie dane, czyli za sierpień pokazują jednak, że najszybciej drożeje gaz, który był w sierpniu o 9,5% droższy niż przed rokiem, przy czym wzrost ten był niższy niż w poprzednich miesiącach, gdy sięgał 12-15% rok do roku. Energia elektryczna wykazuje niezmiennie wzrost o 5,9% rok do roku, a opał i energia cieplna zdrożały w tym samym stopniu, tj. o 5,7% rok do roku.

Wyraźnie wolniej niż średnie ceny konsumpcyjne rosną natomiast opłaty na rzecz właścicieli, czyli np. czynsze dla spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej. Te były w sierpniu (ostatniej dostępne dane) o 2,4% wyższe niż przed rokiem. Lepiej od inflacji zachowują się też ceny związane z wyposażeniem mieszkania. Ostatnie dostępne dane wskazują na podwyżkę cen mebli o 1% do roku i spadek cen sprzętu AGD o 0,7%.

Utrzymanie mieszkania droższe o 46 zł

Ostatnie statystyki GUS pokazujące kwotowo, ile przeciętny Polak wydaje co miesiąc na utrzymanie mieszkania pochodzą z końca 2010 roku (badanie „Warunki życia”). Wynika z nich, że średnio w 2010 roku wydatki wynosiły 199,9 zł. Na tę pozycję składają się, podobnie jak w przypadku koszyka inflacji, koszty czynszu, energii i wody. Na podstawie tempa wzrostu cen można szacować, że dziś na utrzymanie mieszkania czteroosobowa rodzina wydaje co miesiąc 890 zł wobec 888,3 zł przed miesiącem. W ciągu ostatnich 12 miesięcy koszty te podniosły się o 45,6 zł. Ze szczególnie dynamicznym wzrostem kosztów utrzymania mieszkania mieliśmy do czynienia na przełomie 2012 i 2011 roku, co miało związek m.in. z podwyżkami cen energii. Zgodnie z danymi GUS Polacy przeznaczają na mieszkanie ok. 20% swoich dochodów rozporządzalnych.

121017.hb.tabela.02.481x341

Katarzyna Siwek
Bartosz Turek
Home Broker

Udostępnij artykuł: