40 mln zł na przedszkola w województwie lubelskim

Samorząd

Z unijnego programu Kapitał Ludzki pochodzi 40 mln zł, które samorząd województwa lubelskiego postanowił przeznaczyć na dofinansowanie przedszkoli. W pierwszej kolejności wsparcie otrzymają przedszkola w gminach wiejskich.

Z unijnego programu Kapitał Ludzki pochodzi 40 mln zł, które samorząd województwa lubelskiego postanowił przeznaczyć na dofinansowanie przedszkoli. W pierwszej kolejności wsparcie otrzymają przedszkola w gminach wiejskich.

Środki trafiły do województwa lubelskiego z podziału tzw. krajowej rezerwy wykonania - jest to nagroda za sprawne wydatkowanie środków europejskich w innych inwestycjach. Na Lubelszczyźnie są 64 gminy, w których tylko 30 proc. dzieci jest objętych edukacją przedszkolną.

To one w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę w postępowaniu konkursowym.
O dotację mogą się starać nie tylko samorządy, ale też stowarzyszenia, które działają na terenie, gdzie nie ma przedszkoli lub jest ich za mało. Dofinansowanie przeznaczone jest także dla jednostek, które już prowadzą przedszkola, ale tworzą nowe grupy przedszkolne.
Wnioski będą rozpatrywane w trybie konkursowym. Termin zakończenia konkursu przewidziano na koniec roku. Jeśli jednak ilość wniosków wyczerpie kwotę 40 mln rozstrzygnięcie odbędzie się szybciej.

Dofinansowanie, o które można się starać będzie mogło być przeznaczone nie tylko na zorganizowanie i urządzenie placówki (remonty, zakup sprzętu) ale także na funkcjonowanie przedszkola przez dwa lata. Beneficjenci mogą się starać o kwotę do 85 proc. wartości inwestycji. Muszą się oni jednak zobowiązać, że przez kolejne dwa lata, czyli trzeci i czwarty rok, przedszkole będzie nadal działać.
Od 2008 roku ze wsparcia finansowego w podobnych programach skorzystało 259 przedszkoli na Lubelszczyźnie.

źródło: www.samorzad.lex.pl

Udostępnij artykuł: