40 mln za obligacje

Finanse i gospodarka

17 stycznia BEST II NSFIZ dokonał emisji obligacji serii C - 400 000, każda warta 100 PLN dało w sumie wartość 40 mln PLN. 91 inwestorów złożyło zapisy, które znacznie przekroczyły limit emisji.

17 stycznia BEST II NSFIZ dokonał emisji obligacji serii C - 400 000, każda warta 100 PLN dało w sumie wartość 40 mln PLN. 91 inwestorów złożyło zapisy, które znacznie przekroczyły limit emisji.

Kwota, którą pozyskano zostanie wykorzystana na kupno kolejnych pakietów wierzytelności i przedterminowo wykupienie serii B obligacji - 27 lutego 2014 r. W przypadku terminowego wykupu koszty finansowania funduszu byłyby wyższe.

Zmienne oprocentowanie obligacji serii C oparte jest o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 4,3 p.p. Odsetki będą wypłacane co 6 miesięcy, a termin wykupu obligacji ustalono na 17 stycznia 2018 r. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych oraz BondSpot.

Na podstawie: BEST II NSFIZ

 

Udostępnij artykuł: