400 tys. terminali płatniczych zainstalowanych dzięki Fundacji Polska Bezgotówkowa

Bezgotówkowo

Fundacja Polska Bezgotówkowa poinformowała, że w całej Polsce do Programu przystąpiło już ponad 280 tys. przedsiębiorców, u których funkcjonuje 400 tys. terminali płatniczych, zainstalowanych w ramach Programu Polska Bezgotówkowa. Ponad 10 tys. terminali płatniczych z Programu Polska Bezgotówkowa działa w instytucjach publicznych.

Logo Fundacji Polska Bezgotówkowa
Logo Fundacji Polska Bezgotówkowa

Fundacja Polska Bezgotówkowa poinformowała, że w całej Polsce do Programu przystąpiło już ponad 280 tys. przedsiębiorców, u których funkcjonuje 400 tys. terminali płatniczych, zainstalowanych w ramach Programu Polska Bezgotówkowa. Ponad 10 tys. terminali płatniczych z Programu Polska Bezgotówkowa działa w instytucjach publicznych.

Od początku trwania Programu, za pośrednictwem zainstalowanych terminali wykonano transakcje na łączną kwotę 30 mld złotych. Beneficjentami Programu są przedsiębiorcy oraz instytucje publiczne i związki wyznaniowe.

- Cieszę się, że możemy nieustannie obserwować stały wzrost liczby instalowanych terminali, nie tylko wśród przedsiębiorców, ale również w sektorze publicznym. To dobry sygnał pokazujący, że mimo ciągłych zmian i trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej, właściciele firm chcą dalej rozwijać swoje biznesy i wprowadzać udogodnienia zarówno dla siebie, jak i swoich klientów. Dzięki temu zapewniają wszystkim wygodę i bezpieczeństwo wykonywanych transakcji – komentuje dr Mieczysław Groszek, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Wzrost liczby terminali instalowanych w ramach sektora publicznego pokazuje, że instytucje państwowe modernizują swoją infrastrukturę, dostosowując się do potrzeb interesantów.

WOJEWÓDZTWA: Terminale instalowane w ramach Programu działają już w ponad 15 tys. miejscowości na terenie całej Polski. Największa liczba terminali jest zainstalowana w województwach mazowieckim, śląskim, wielkopolskim i małopolskim. Najniższy procent zainstalowanych terminali występuje natomiast w województwach opolskim, lubuskim, świętokrzyskim i podlaskim.

BRANŻE: Według danych Fundacji Polska Bezgotówkowa, do branż, w których liczba zainstalowanych terminali w ramach Programu jest najwyższa, należą usługi różne, sektor beauty (kosmetyczki, fryzjerzy i spa), sklepy spożywcze, restauracje i usługi transportowe. Pierwszą dziesiątkę zamykają natomiast usługi zdrowotne (w tym weterynarze), mechanicy, sklepy odzieżowe i kwiaciarnie.

ŚREDNI OBRÓT: Według danych Fundacji Polska Bezgotówkowa średni obrót per terminal miesięcznie wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku o około 30 proc. Nastąpił również wzrost liczby miesięcznych transakcji per terminal. Zainteresowanie urządzeniami płatniczymi wśród przedsiębiorców jest silnie skorelowane z okresami zamrożenia gospodarki, jednak cały czas występuje na znaczącym poziomie, co widać między innymi w przyroście ponad 100 tys. terminali w Programie w ostatnich 11 miesiącach.

Czytaj także: Płatności bezgotówkowe są dla każdego, Fundacja Polska Bezgotówkowa z kolejną kampanią reklamową >>>

- Jako Fundacja chcemy podkreślić, że celem działań strategicznych prowadzonych przez wszystkich interesariuszy, zarówno tych publicznych, jak i rynkowych, jest stopniowa eliminacja wykluczenia finansowego i cyfrowego, które nadal występują w społeczeństwie polskim. Pandemia jedynie unaoczniła część problemów, ponieważ wiele usług przeszło do całkowitej formy zdalnej, w związku z czym osoby wykluczone mogły mieć znacznie utrudniony dostęp do tychże usług. Aby zapobiec podobnej sytuacji w przyszłości, Fundacja będzie dalej prowadziła szereg działań edukacyjnych oraz dążyć do równouprawnienia wszystkich metod płatności tak, aby konsument miał pełną wiedzę o finansach osobistych i mógł być zawsze przygotowany na dokonanie wyboru najdogodniejszej dla siebie formy płatności – dodaje dr Mieczysław Groszek.

Program Polska Bezgotówkowa

Do Programu Polska Bezgotówkowa mogą zgłaszać się małe, średnie i mikropodmioty, które chcą rozpocząć przyjmowanie płatności bezgotówkowych, a w okresie ostatnich 12 miesięcy w swoim punkcie handlowo-usługowym nie akceptowały płatności bezgotówkowych.. Uczestnicy Programu otrzymają wsparcie ze strony Fundacji polegające na pokryciu kosztów związanych z otrzymaniem terminala do akceptacji kart oraz kosztów obsługi płatności bezgotówkowych przez 12 miesięcy.

Od 1 września 2018 r. Program Polska Bezgotówkowa został rozszerzony o urzędy i inne instytucje sektora publicznego oraz o inne podmioty przyjmujące płatności, a niebędące przedsiębiorcami. Tym samym obejmuje on swoim działaniem także takie instytucje, jak urzędy gminne, sądy, uczelnie wyższe, instytucje kultury, sztuki i sportu, parki narodowe oraz szpitale i przychodnie, przedsiębiorstwa komunalne, a także fundacje czy stowarzyszenia.

Udostępnij artykuł: