41 proc. polskich MŚP wysyła swoich pracowników w delegacje

Firma

Delegacja, podróż służbowa
Fot. stock.adobe.com/Kurhan

Odsetek przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy wysyłają pracowników w delegacje w tym roku wyniósł 41%, wynika z badania Diners Club Polska "Podróże służbowe polskich MŚP". Delegacje determinuje głównie wielkość firmy. W ponad dwóch trzecich (67%) średnich przedsiębiorstw (zatrudniających od 50 do 249 pracowników) pracownicy odbywają podróże służbowe. W przypadku małych firm (10-49 pracowników) odsetek ten wynosi 46%. Najrzadziej delegacje zdarzają się w mikroprzedsiębiorstwach (do 9 pracowników) - 35%. W porównaniu do 2017 r. ogólny odsetek służbowych wyjazdów spadł o 8 pkt proc.

W tym roku co trzecia firma (32%) wysyła pracowników w podróż służbową minimum raz w tygodniu #MSP #delegacje

Duże zmiany widać w częstotliwości wyjazdów. Jak wynika z badania Diners Club Polska, w tym roku co trzecia firma (32%) wysyła pracowników w podróż służbową minimum raz w tygodniu. Co czwarta robi to 2-3 razy w miesiącu, natomiast co piąta tylko raz w tym okresie. Odsetek przedsiębiorstw, w których delegacje zdarzają się rzadziej niż raz w miesiącu, wynosi 26%, podano.

Zwiększanie intensywności wyjazdów

„W porównaniu do zeszłego roku widać wyraźną zmianę w kierunku zwiększania intensywności wyjazdów. Ponad połowa firm z sektora MŚP wysyła pracowników w podróże służbowej kilka razy w miesiącu. Co trzecia robi to nawet kilka razy w tygodniu. Jeszcze w 2017 r. najpopularniejszym wynikiem były delegacje odbywane rzadziej niż raz w miesiącu (41%), których odsetek spadły obecnie aż o 15 pkt. proc.” – powiedziała Monika Masztakowska z Diners Club Polska, cytowana w komunikacie.

Częstotliwość podróży służbowych uzależniona od skali działalności

Częstotliwość podróży służbowych również uzależniona jest od skali działalności. 63% średnich firmy wysyła pracowników średnio raz na tydzień lub częściej, natomiast wyjazdy rzadziej niż raz na miesiąc stanowią tylko 13%. Z kolei na przeciwnym biegunie są przedsiębiorstwa mikro. Najczęściej (37%) wysyłają pracowników rzadziej niż raz w miesiącu. Delegacje minimum raz w tygodniu zdarzają się w co piątej firmie, wskazano również.

Czytaj także: Rynek podróży służbowych wzrośnie nawet o 12 proc. w ciągu 2-3 lat >>>

Jak wynika z badania Diners Club Polska, firmy z sektora MŚP wysyłają pracowników głównie (49%) na jednodniowe delegacje. W przypadku 26% trwają one dwa dni, natomiast w przypadku 25% ankietowanych jeszcze dłużej. W porównaniu do 2017 r. nadal przodują wyjazdy jednodniowe, jednak jest ich mniej o 8 pkt proc. niż jeszcze dwa lata temu, natomiast o 4 pkt proc. zmalały delegacje dwudniowe. Z kolei zdecydowanie urosły wyjazdy klikudniowe – z 11% w 2017 r. do 25% obecnie.

Dwa zauważalne trendy

„Z tegorocznych wyników badań wysuwają się dwa trendy. Z jednej strony firmy, które bardzo rzadko wysyłały pracowników w delegacje, robią to jeszcze rzadziej lub w ogóle. Z drugiej strony, przedsiębiorstwa, dla których podróże służbowe są ważnym elementem biznesu, wyjeżdżają częściej i delegacje trwają dłużej. Wynikać to może m.in. z tego, że coraz więcej firm oferuje swoje usługi międzynarodowo. Potwierdzają to np. dane NBP o handlu zagranicznym. Współpraca z zagranicznymi partnerami wymaga systematycznego utrzymywania kontaktów, których konsekwencją są częstsze i dłuższe podróże służbowe” – dodała Masztakowska.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRIS) w październiku 2019 r. na podstawie wywiadów z 500 właścicielami mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski. Wykorzystano metodę telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Błąd oszacowania = 4%, poziom ufności 0,95.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: