41-sza uroczystość wręczenia Certyfikatów ZBP

Bankowość / Relacje

30 marca 2011 roku w Klubie Bankowca w Warszawie odbyła się 41-sza uroczystość wręczenia Certyfikatów ZBP w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Zgodnie z tradycją, w tym uroczystym wydarzeniu uczestniczyli pracownicy banków, którym ZBP - po spełnieniu wcześniejszych wymogów - nadał stopnie zawodowe Samodzielnego Pracownika Bankowego i/lub Dyplomowanego Pracownika Bankowego.

30 marca 2011 roku w Klubie Bankowca w Warszawie odbyła się 41-sza uroczystość wręczenia Certyfikatów ZBP w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Zgodnie z tradycją, w tym uroczystym wydarzeniu uczestniczyli pracownicy banków, którym ZBP – po spełnieniu wcześniejszych wymogów – nadał stopnie zawodowe Samodzielnego Pracownika Bankowego i/lub Dyplomowanego Pracownika Bankowego.

 

110330.certyfikaty.zbp.02

 

W trakcie uroczystości, w której słowa powitania wygłosił do uczestników Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich oraz Pan Włodzimierz Grudziński, Przewodniczący Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych, wręczono 280 Certyfikatów ZBP potwierdzających przyznanie stopni zawodowych pracownikom banków. Wśród nich stopień Samodzielnego Pracownika Bankowego otrzymało 71 osób, a Dyplomowanego Pracownika Bankowego 209 osób.
Prezes Pietraszkiewicz przekazał słowa uznania i gratulacje wszystkim wyróżnionym dziś bankowcom oraz podkreślił, iż wysoko wykwalifikowane kadry bankowe są gwarantem sprawnego funkcjonowania instytucji finansowych.

 

110330.certyfikaty.zbp.01

 

Zdaniem Pana Włodzimierza Grudzińskiego, Przewodniczącego Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, uzyskanie stopni zawodowych nadawanych przez bankową izbę gospodarczą jaką jest ZBP to doskonały sposób potwierdzenia swojej wiedzy i kwalifikacji w bankowości, szansa na dalszy rozwój ścieżki kariery w sektorze finansowym oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku w oczach klientów banków.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy pozostałych pracowników sektora finansowego do ubiegania się o uzyskanie kolejnych stopni zawodowych.

“Standardy Kwalifikacyjne” to zatwierdzony przez Zarząd ZBP opis wymagań dotyczący wiedzy i umiejętności pracowników banków. Instytucje finansowe mogą wykorzystać System Standardów jako narzędzie w polityce rekrutacyjnej i zarządzania kadrami czy w opisie kompetencji pracowników. Natomiast pracownicy banków uzyskują możliwość podwyższenia własnych kwalifikacji i dalszy rozwój ścieżki kariery.

 

110330.certyfikaty.zbp.03

 

Aby uzyskać Certyfikat ZBP, to wymagany jest m.in. zdany egzamin przed zewnętrzną Komisją Egzaminacyjną ZBP. Kursy i szkolenia przygotowujące do egzaminów prowadzą szkoły – uczestnicy Systemu Standardów, akredytowane przy ZBP. Ponadto pracownik instytucji finansowej, ubiegający się o uzyskanie stopnia zawodowego, musi wykazać się odpowiednim stażem pracy w sektorze bankowym. Więcej informacji nt. możliwości uzyskania Certyfikatów ZBP udziela Pan Wojciech Golicz, koordynujący w Związku Banków Polskich prace Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego ZBP www.zbp.pl

Udostępnij artykuł: