50-lecie branży assistance

Finanse i gospodarka

Rok 2013 był rokiem 50-lecia istnienia branży assistance, a także powstania grupy Europ Assistance.

Rok 2013 był rokiem 50-lecia istnienia branży assistance, a także powstania grupy Europ Assistance.

Europ Assistance jako pierwsza firma oferująca tego typu usługi powstała z inicjatywy Pierra Desnos, przy współudziale grupy Generali, w 1963 roku. Początkowo usługi oferowane były jedynie Francuzom. W 1996 roku powstała Europ Assistance Polska.

"To od lat jedna z najbardziej dynamicznych i innowacyjnych spółek grupy, będąca również autorem wielu inicjatyw branżowych w Polsce" - zauważa Ryszard Grzelak, prezes zarządu Europ Assistance w Polsce. Lata po 2000 r. były dla grupy przełomowe, gdyż pojawiła się nowa idea usług assistance - Care Services.

Od tej pory usługi assistance chronią klientów w czterech głównych obszarach: podróże, zdrowie, dom i rodzina oraz samochód. W jubileuszowym 2013 r. grupa obsłużyła 62 mln spraw, zatrudniając 8 tys. pracowników w 44 oddziałach i obejmując swoimi usługami 208 krajów.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: