50 Największych Banków w Polsce – 2014: Bankowa witalność

BANK 2014/06

Rok 2013 był kolejnym bardzo dobrym rokiem dla banków. Znowu osiągnięte zostały rekordowe wyniki - tym razem przy spadających przychodami Banki kolejny raz udowodniły, że są bardzo dobrze przygotowane na stojące przed nimi wyzwania. Racjonalizacja kosztów i restrukturyzacja, która jest już stałym elementem krajobrazu bankowego przynosi pozytywne efekty i pokazuje witalność sektora w bardzo dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

Grzegorz Elaniuk

Spadające stopy procentowe to nie tylko mniejsze przychody, ale również spadające koszty odsetkowe. Rok 2014 przynosi kolejne wyzwanie dla sektora związane z obniżeniem opłat in- tercharge. Banki będą musiały poszukać nowych źródeł dochodów, w tym głębiej sięgnąć do kieszeni swoich klientów. W jaki dokładnie sposób zostanie to zrobione przekonamy się za kilka miesięcy.

W bankach ciągle trwają dostosowania regulacyjne związane z CRR/CRD IV, co jest wyzwaniem dla całego sektora i powoduje, że w przypadku systemów IT musi być wprowadzanych dużo zmian, pozwalających na przystosowanie się do nowych unormowań. Novum jest również nadrzędność prawa UE nad regulacjami krajowymi – tylko dla wybranych obszaró...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: