50 Największych Banków w Polsce – 2014: Decyzje oparte na solidnych podstawach, czyli silnik decyzyjny w banku

BANK 2014/06

Procesy związane z podejmowaniem decyzji mają strategiczne znaczenie dla działalności banków. Nic więc dziwnego, że zdecydowana większość z nich korzysta w tym obszarze ze wsparcia zaawansowanych rozwiązań informatycznych nazywanych silnikami decyzyjnymi. Artur Paluchowski, Dyrektor Działu Sprzedaży ds. Sektora Finansowego, Bonair S.A.

Procesy związane z podejmowaniem decyzji mają strategiczne znaczenie dla działalności banków. Nic więc dziwnego, że zdecydowana większość z nich korzysta w tym obszarze ze wsparcia zaawansowanych rozwiązań informatycznych nazywanych silnikami decyzyjnymi. Artur Paluchowski, Dyrektor Działu Sprzedaży ds. Sektora Finansowego, Bonair S.A.

Często jednak zdarza się, że banki korzystają z kilku tego typu narzędzi, np. pięciu silników decyzyjnych – oddzielnych dla procesów windykacyjnych, sprzedażowych, działań związanych z obliczaniem ryzyka kredytowego dla klientów detalicznych czy klientów korporacyjnych, co oznacza dla banku mniejszą ergonomię oraz wyższe koszty. Tymczasem silnik decyzyjny powinien stanowić usługę centralną, integrując wszystkie obszary związane z podejmowaniem decyzji, a jednocześnie zapewniać separację tych procesów w taki sposób, by były one niewidoczne dla innych departamentów banku.

Do takich rozwiązań można zaliczyć Silnik Decyzyjny firmy Bonair, któryjest kom¬pleksowym systemem ukierunkowanym na wspieranie obszarów biznesowych związanych z tworzeniem modeli decyzyjnych i algorytmów obliczeniowych, weryfikacją ich poprawności i udostępnianiem do użytkowania w postaci usług Web Services w trybie zapytań i odpowiedzi lub wielowolumeno- wego przetwarzania masowego. Aplikacja wspomaga procesy związane z analizą sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta, oceną ryzyka z nim związanego i podejmowaniem decyzji dotyczących m.in. udzielenia kredytu, wypłaty odszkodowania czy świadczeń – zarówno dla klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i instytucji.

W przeciwieństwie do innych tego typu rozwiązań ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: