50 największych banków w Polsce 2015: Bariery abuzywne

BANK 2015/06

Z Jerzym Bańką, wiceprezesem Związku Banków Polskich, rozmawiał Kamil Majewski

Z Jerzym Bańką, wiceprezesem Związku Banków Polskich, rozmawiał Kamil Majewski

Jakie są obecnie najważniejsze ograniczenia legislacyjne dla sektora bankowego?

– Najważniejszą barierę stanowi dziś bez wątpienia implementacja pakietu CRDIV/CRR, gdyż prace nad nią toczą się zdecydowanie za długo i jesteśmy wciąż na etapie tworzenia kolejnych wersji projektu. Jest więc mało prawdopodobne, aby udało się Sejmowi w tej kadencji tę ustawę przeprowadzić. Ustawa ta będzie mieć duży wpływ na funkcjonowanie sektora bankowego, zatem prace te powinny ulec wyraźnemu przyspieszeniu.

Druga regulacja, znacznie bardziej wyeksponowana w mediach, to ustawa „post-AmberGoldowa” czyli projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Tu przygotowywane są różnego rodzaju przepisy antylichwiarskie i te dotyczące działalności firm pożyczkowych. Oczywiście obserwujemy to z pozycji pewnej konkurencyjności wobec tego sektora i wykorzystywania przezeń pewnych przewag regulacyjnych (a nawet bardziej braku pewnych regulacji). Mamy tu do czynienia z bardzo ciekawym zjawiskiem arbitrażu regulacyjnego. Przede wszystkim jesteśmy zainteresowani, by te prace jak najszybciej się skończyły, a przyjęta regulacja – w sposób faktyczny, a nie pozorny – unormowała działalność firm pożyczkowych.

Kolejna kwestia dotyczy zapowiedzianych zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Projekt przygotowany przez UOKiK budzi nasze duże zaniepokojenie, jako że przewiduje się tam odejście od funkcjonującego modelu w zakresie sądowej kontroli wzorców umownych pod kątem klauzul abuzywnych i przeniesienie tej kontroli na drogę postępowania administracyjnego. Ten niepokój związany z przejęciem przez UOKiK tak znaczącej roli dotyczy nie tylko sektora finansowego, ale wszystkich przedsiębiorców.

A wracając do ustawy antylichwiarskiej – czy to, jaki kształt powoli przyjmuje projekt odpowiada interesom sektora bankowego?

– W naszej ocenie, gdyby projektowana ustawa została uchwalona w obecnym kształcie, nie wprowadzi żadnych istotnych zmian. Wszelkie wymogi dotyczące funkcjonowania firm pożyczkowych są raczej ostrożne, rzekłbym nawet, że minimalistyczne. W tej postaci nie wzmocnią one ochrony praw konsumentów. Dopóki działalności firm ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: