50 największych banków w Polsce 2015: BTE w sprzeczności z Konstytucją RP – jak poradzą sobie banki?

BANK 2015/06

W kontekście likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego banki stają przed realnym wyzwaniem skutecznego zabezpieczenia swoich należności. Czy znajdą adekwatne rozwiązania zabezpieczające zawierane umowy kredytowe, tak aby relacje bank - klient pozostały partnerskie? Czy koszty wdrożonych rozwiązań nie zostaną przerzucone na klienta?

W kontekście likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego banki stają przed realnym wyzwaniem skutecznego zabezpieczenia swoich należności. Czy znajdą adekwatne rozwiązania zabezpieczające zawierane umowy kredytowe, tak aby relacje bank - klient pozostały partnerskie? Czy koszty wdrożonych rozwiązań nie zostaną przerzucone na klienta?

Andrzej Kaleta
architekt rozwiązań biznesowych w firmie VSoft SA

14 kwietnia 2015 r. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował zasadność stosowania i istnienia bankowego tytułu egzekucyjnego (dalej BTE) w obecnej formie. Uznano, iż art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, pozostają w sprzeczności z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, naruszając zasadę równości stron wobec prawa.

Trybunał odroczył jednocześnie utratę mocy prawnej wspomnianych wyżej przepisów do 1 sierpnia 2016 r., dając szansę zakończenia spraw będących w toku postępowania sądowego oraz możliwość uchwalenia rozwiązań ustawowych zastępujących obecną formę BTE. Art. 96 ust. 1 Prawa bankowego stanowi bowiem, że banki mogą wystawiać BTE na podstawie swoich ksiąg lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych. Treść i formę BTE określa art. 96 ust. 2 Prawa bankowego. Na podstawie art. 97 ust. 1 wspomnianej wyżej ustawy, BTE może być podstawą prowadzenia egzekucji cywilnej po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności. Sąd bada jednak BTE tylko pod względem formalnym, nie ma natomiast prawa wnikać w kwestie merytoryczne. W razie stwierdzenia formalnej poprawności BTE, sąd nadaje mu klauzulę wykonalności w ciągu trzech dni od złożenia przez bank stosownego wniosku. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego pozycja dłużnika, w porównaniu z wierzycielem bankowym, jest bardzo słaba. Bank nie ma bowiem obowiązku informowania klienta, że uzyskał BTE i występuje o nadanie klauzuli wykonalności do sądu.

Trybunał podważył również sens ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: