50 największych banków w Polsce 2015: Cienie i blaski

BANK 2015/06

Dokładnie rok temu 26 krajów Unii Europejskiej podpisało umowę międzyrządową, która wytycza zasady działania wspólnego funduszu likwidacyjnego. Tym samym proces tworzenia podstaw prawnych dla unii bankowej został zakończony.

Mariusz Kwiatkowski

Do unii bankowej zaproszono kraje spoza strefy euro, w tym Polskę, ale postanowienia umowy będą je obowiązywać dopiero wówczas, gdy przystąpią one do wspólnego nadzoru bankowego i mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. Kraje przystępujące do unii bankowej muszą zadeklarować, że zgodnie z dyrektywą w sprawie restrukturyzacji uporządkowanej likwidacji banków (BRRD) będą stosować zasadę bail-in. Koszty upadku i restrukturyzacji banku ponosić będą akcjonariusze i w mniejszym stopniu wierzyciele.

Jednak prezes NBP Marek Belka od kilku lat powtarza, że nasz kraj nie spieszy się do unii bankowej, bo najpierw chce zobaczyć, jak ona działa i radzi sobie z problemami nawarstwionymi w strefie eurot

Polskie banki chciałyby ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: