50 największych banków w Polsce 2015: Cienie i blaski

BANK 2015/06

Dokładnie rok temu 26 krajów Unii Europejskiej podpisało umowę międzyrządową, która wytycza zasady działania wspólnego funduszu likwidacyjnego. Tym samym proces tworzenia podstaw prawnych dla unii bankowej został zakończony.

Dokładnie rok temu 26 krajów Unii Europejskiej podpisało umowę międzyrządową, która wytycza zasady działania wspólnego funduszu likwidacyjnego. Tym samym proces tworzenia podstaw prawnych dla unii bankowej został zakończony.

Mariusz Kwiatkowski

Do unii bankowej zaproszono kraje spoza strefy euro, w tym Polskę, ale postanowienia umowy będą je obowiązywać dopiero wówczas, gdy przystąpią one do wspólnego nadzoru bankowego i mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. Kraje przystępujące do unii bankowej muszą zadeklarować, że zgodnie z dyrektywą w sprawie restrukturyzacji uporządkowanej likwidacji banków (BRRD) będą stosować zasadę bail-in. Koszty upadku i restrukturyzacji banku ponosić będą akcjonariusze i w mniejszym stopniu wierzyciele.

Jednak prezes NBP Marek Belka od kilku lat powtarza, że nasz kraj nie spieszy się do unii bankowej, bo najpierw chce zobaczyć, jak ona działa i radzi sobie z problemami nawarstwionymi w strefie eurot

Polskie banki chciałyby europejskiej unii bankowej, bo uważają, że nadzór z Frankfurtu będzie słabszy niż z Warszawy, a my dokładnie z tego samego powodu nie chcemy tego robić – zauważa prezes NBP

Jego zdaniem działające w Polsce banki są w bardzo dobrej kondycji, bo nadzór nigdy nie zgadzał się na otwieranie przez banki oddziałów, a naciskał na tworzenie odrębnych spółek zorganizowanych według polskiego prawa. Dzięki temu miał całkowitą kontrolę nad ich działalnością w Polsce, co pozytywnie zweryfikował kryzys z lat 2008-2009

W opinii Marka Belki, polska gospodarka poradziłaby sobie w strefie euro, zarówno od strony fiskalnej, jak i pod względem zaawansowania z reformami strukturalnymi

Stanisław Kluza, były minister finansów i szef KNF, uważa jednak, że to źle, że polskie władze nie biorą udziału w tworzeniu unii bankowej. – To proces tworzenia reguł dla sektora bankowego, które będą obowiązywać bardzo długo. Wypracowane przepisy i procedury będą odzwierciedlać perspektywę krajów, które je tworzą, a nasz kraj nie ma tam swoich przedstawicieli. Specyfika Polski nie jest reprezentowana na tym etapie debaty, a przecież udział w pracach nie oznacza automatycznej decyzji o przystąpieniu do unii bankowej – powiedział.

Gdzie praktyka, gdzie teoria

Przyjęte przez kraje strefy euro regulacje są w Polsce wnikliwie analizowane, czego przykładem jest opracowanie poświęcone unii bankowej przygotowane przez Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR)

Analitycy Forum punktują kolejne ograniczenia nowego systemu. Wskazują, że wykorzystanie środków z ESM wymaga jednomyślnej decyzji wszystkich krajów, co oznacza, że każdy z nich może uzależnić swą zgodę od uzyskania bardziej uprzywilejowanej pozycji.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: