50 największych banków w Polsce 2015: Czy to był ostatni dobry rok? (w artykule: TABELE GŁÓWNE RANKINGU)

BANK 2015/06

Po raz kolejny 2014 r. okazał się dla banków rokiem jeszcze lepszym od poprzedniego. Wydawało się, że już trudno będzie o poprawę, ale sektor bankowy - jak wiadomo - stale potwierdza swoją witalność w zmiennym otoczeniu makro- i mikroekonomicznym i to stanowi o jego sile. Pokazuje wysoką elastyczność, choć przecież duże banki to ogromne instytucje zatrudniające po kilka tysięcy osób każda.

Po raz kolejny 2014 r. okazał się dla banków rokiem jeszcze lepszym od poprzedniego. Wydawało się, że już trudno będzie o poprawę, ale sektor bankowy - jak wiadomo - stale potwierdza swoją witalność w zmiennym otoczeniu makro- i mikroekonomicznym i to stanowi o jego sile. Pokazuje wysoką elastyczność, choć przecież duże banki to ogromne instytucje zatrudniające po kilka tysięcy osób każda.

Grzegorz Elaniuk

Aktualizacja 2016

Zobacz:

Sukcesy banków w utrzymywaniu wysokiego tempa wzrostu skali działalności – np. kredytowej – to również efekt bardzo silnego nastawienia prosprzedażowego. Aktualnie prawie żaden kontakt z bankiem nie kończy się na załatwieniu przez klienta sprawy, w której się kontaktuje, ale jest okazją do tego, aby zaoferować jakiś nowy produkt. Tak silny i aktywny marketing będzie się zapewne nasilał w przyszłości.

Obecna jubileuszowa XX edycja rankingu największych polskich banków „Miesięcznika Finansowego BANK” pokazuje wyniki osiągnięte przez te instytucje w 2014 r. Tym razem w zestawieniu mamy 21 banków, wobec 24 przed rokiem i 29 banków dwa lata temu. Ciągle otwartość i chęć upubliczniania swoich wyników przez banki działające w Polsce – które nie mają takiego obowiązku, bo nie są notowane na giełdzie – pozostawia wiele do życzenia

W kierunku stabilizacji

Rozwój w 2014 r. przebiegał pod dyktando rosnącej sumy bilansowej banków – oprócz pojedynczych wyjątków wszyscy uczestnicy rankingu notowali pokaźne przyrosty poziomu aktywów. Jeszcze przed rokiem wyniki były znacznie bardziej zróżnicowane, bo pokaźna grupa notowała obniżenie wielkości sumy bilansowej. 20 banków, których wyniki pokazujemy (Santander Consumer Banku S.A. nie uwzględniamy w tym rachunku, bo jego aktywa są częścią grupy kapitałowej BZ WBK S.A., której skonsolidowane sprawozdanie jest prezentowane) zanotowało ponad 14-proc. wzrost aktywów, co można uznać za wynik wręcz imponujący. Szczególnie jeśli porównamy to do wyników lat ubiegłych – wzrost o 7,7 proc. przed rokiem i 1,2 proc. dwa lata temu. Jest jednak jedno ale – czyli dalsze konsolidacje w sektorze bankowym, jeśli oczyścimy wyniki z efektów połączeń banków, to wzrost aktywów dla sektora nie będzie już taki dynamiczny.

Po raz kolejny pierwsze miejsce według bezwzględnego poziomu sumy bilansowej przypadło PKO Bankowi Polskiemu S.A., który od wielu lat praktycznie samodzielnie dominuje w tej kategorii. Tym razem jego suma bilansowa wzrosła aż o 24 proc, ale po części jest to wynik połączenia z Nordea Bankiem S.A. i pokazuje dynamikę wyższą niż wynikałaby z organicznego rozwoju. W 2013 r. PKO Bank Polski notował 3,1-proc. wzrost. Miejsce drugie przypadło – również kolejny raz – Bankowi Pekao S.A., który zwiększył aktywa o ponad 5 proc. Na trzeciej pozycji znalazł się Bank Zachodni WBK S.A., notując niemal 25-proc. wzrost, ale to również po części efekt połączenia w jedną grupę kapitałową Santander Consumer Banku i BZ WBK (jako spółki obydwa podmioty działają oddzielnie). Kolejne dwa miejsca zajęły mBank i ING Bank Śląski S.A. Kolejność banków – aż do pozycji ósmej – jest identyczna jak przed rokiem. Również na dalszych miejscach roszady, jeśli były obserwowane, to maksymalnie o dwa miejsca.

Nadal rosną kapitały własne banków, ale z roku na rok coraz wolniej. W 2014 odnotowano 7-proc. wzrost kapitałów własnych do wyliczania współczynnika wypłacalności, podczas gdy w 2013 r. wzrosły one o 11,5 proc., zaś w 2012 r. o 19 proc. Liderem pod względem pozycji kapitałowej jest PKO Bank Polski, który w 2014 r. zwiększył kapitały o 16 proc. Dla czterech największych banków pozycja kapitałowa równa się miejscu, jakie zajmują pod względem poziomu aktywów. Pozytywnym elementem jest to, że znakomita większość instytucji notowała zwiększenie poziomu kapitałów własnych do liczenia współczynnika wypłacalności. Widać jednak, że oczekiwania nadzoru bankowego są jeszcze większe – stąd ograniczenia wypłaty dywidendy dla kilku banków. Więcej informacji o poziomie aktywów i kapitale własnym poszczególnych banków uczestniczących w rankingu znajduje się w 1.

Na wstecznym biegu

Ranking według wielkości przychodów okazuje się jednym z najbardziej stabilnych w naszym zestawieniu – 9 banków o najwyższych przychodach w 2014 r. utrzymało swoją pozycję sprzed roku. Do historii jednak przechodzi powszechny ich wzrost. W tym roku w większej liczbie instytucji finansowych notowano regres przychodów. Sumarycznie w grupie 20 analizowanych banków obniżyły się one o 2,5 proc. W osiąganych wynikach widać już w pełni ujemny wpływ niskich nominalnych stóp procentowych oraz niższych stawek interchange za rozliczenia kartowe. Spadek byłby zapewne jeszcze głębszy, gdyby nie wpływ połączeń w BZ WBK ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: