50 największych banków w Polsce 2015: Ekonomiczna bomba atomowa

BANK 2015/06

Wykluczenie z systemu SWIFT oznaczałoby dla Rosji potężny wstrząs. Dla niektórych byłoby to równoznaczne z użyciem broni masowego rażenia. I w ekonomicznym sensie nie jest to wcale przesadą. Ten potężny kraj właściwie zostałby odcięty od reszty świata.

Wykluczenie z systemu SWIFT oznaczałoby dla Rosji potężny wstrząs. Dla niektórych byłoby to równoznaczne z użyciem broni masowego rażenia. I w ekonomicznym sensie nie jest to wcale przesadą. Ten potężny kraj właściwie zostałby odcięty od reszty świata.

Igor Lagenda

SWIFT (ang. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – pol. Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej) to międzynarodowe stowarzyszenie instytucji finansowych z siedzibą w belgijskim La Hulpe. Zostało założone w 1973 r. i obecnie pośredniczy w transakcjach między bankami, domami maklerskimi, giełdami i innymi instytucjami finansowymi z ponad 200 państw. Codziennie realizuje około 15 mln operacji o wartości 6 bln dolarów

Każdy rodzaj usługi oferowanej przez SWIFT ma przyporządkowany określony rodzaj komunikatu płatniczego, który jest wymieniany przez banki w przypadku danego typu operacji finansowej. Komunikaty są wysyłane przez bank zleceniodawcy bezpośrednio do banku przyjmującego płatność w celu poinformowania o jej szczegółach.

Komunikat zawiera datę, walutę przelewu, kwotę, nazwę i adres zleceniodawcy oraz jego banku. Komunikaty przesyłane z systemu na życzenie klientów są uznawane przez ich kontrahentów za potwierdzenie realizacji płatności.

SWIFT zajmuje się także rejestracją kodów BIC, które są identyfikatorami poszczególnych banków. Kod BIC powinien znajdować się na każdym zleceniu przelewu zagranicznego. Ma on osiem lub jedenaście znaków, spośród których cztery pierwsze identyfikują bank, dwa kolejne kraj, a siódmy i ósmy – siedzibę. SWIFT prowadzi rejestr IBAN, czyli rachunków bankowych właściwych dla danego kraju. W Polsce obowiązuje format złożony z ciągu 28 znaków. Pierwsze dwa znaki to dwuliterowy kod kraju, dwa kolejne to cyfry kontrolne wyliczane z numeru rachunku. Następnych osiem cyfr to identyfikator banku i oddziału. Ostatnie szesnaście cyfr to numer rachunku, który może zawierać np. kod waluty, w której jest prowadzony oraz rodzaj konta.

Na SWIFT opiera się także rosyjski system finansowy. Korzysta z niego 600 tamtejszych instytucji finansowych i banków. Gdyby Rosja została odcięta od SWIFT, miałyby one ogromne problemy w przesyłaniu i odbieraniu środków z zagranicy. Miałoby to dalekosiężne konsekwencje dla całej rosyjskiej gospodarki. Ambasador Australii w Moskwie porównał odcięcie Rosji od systemu SWIFT do zrzucenia na ten kraj bomby atomowej. Eksporterzy i importerzy utraciliby możliwość przesyłania pieniędzy, co doprowadziłoby do zamrożenia wymiany handlowej. Rosyjskie firmy, aby nie zbankrutować, musiałyby poszukać nowych i bardziej ryzykownych sposobów na finansowanie transakcji, a banki znaleźć zagranicznych pośredników chętnych przejąć ich rolę.

Iran się poddał, uległaby i Moskwa

Jak skutecznym narzędziem nacisku może być odcięcie od systemu, pokazał przypadek Iranu sprzed trzech lat. Gdy w 2012 r. Teheran finansowo odcięto od świata, ten błyskawicznie przystąpił do negocjacji z Zachodem na temat ograniczenia programu nuklearnego.

Rosyjskim bankom byłoby bardzo ciężko zawierać między sobą transakcje. To nie pozostałoby bez konsekwencji dla całej gospodarki. Tak, jak widzieliśmy w czasie kryzysu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: