50 największych banków w Polsce 2015: Kto może – oszczędza (Ranking banków – Sprawność działania)

BANK 2015/06

Sen z powiek spędza prezesom banków to, jak w sytuacji niskich stóp procentowych i erozji bazy przychodowej wciąż zapewniać akcjonariuszom wysokie stopy zwrotu z kapitału. Jedną z bardziej rozpowszechnionych metod jest ograniczanie kosztów, stąd banki tną, ile mogą.

Sen z powiek spędza prezesom banków to, jak w sytuacji niskich stóp procentowych i erozji bazy przychodowej wciąż zapewniać akcjonariuszom wysokie stopy zwrotu z kapitału. Jedną z bardziej rozpowszechnionych metod jest ograniczanie kosztów, stąd banki tną, ile mogą.

Szczególnym konikiem jest wskaźnik C/I kosztów do dochodów, obrazujący jakie koszty ogólne generuje każda złotówka uzyskanego przychodu. Okazuje się, że bankom niemal udaje się niwelować negatywny wpływ spadku marż. Średni wskaźnik C/I, który w ubiegłorocznym rankingu wynosił 53,5 proc., podniósł się w 2014 r. do 54,2 proc. O tym, jak trudnym zadaniem jest utrzymanie poziomu tego wskaźnika, świadczy fakt, że tylko 7 z 20 banków wykazało przynajmniej minimalny wzrost przychodów. Powoduje to utrzymującą się presję na koszty. Sytuacja w tej dziedzinie nie jest łatwa również, gdy patrzy się w przyszłość. W sytuacji utrzymujących się niskich stóp procentowych rokowania na 2015 r. są średnio optymistyczne. Banki aktywnie wdrażają optymalizację procesów i stopniowo wprowadzają coraz to nowe, bądź wyższe, opłaty i prowizje. Efekt tych działań trzeba rozpatrywać bardziej długofalowo, chociaż pozytywne skutki będą odczuwane już w 2015 r. Większy ich wpływ na sytuację banku może zostać zauważony w 2016 r.

Tak naprawdę nie jest łatwo być tym pierwszym, który zwiększa opłaty i prowizje, bo część klientów może migrować do instytucji oferujących na razie korzystniejsze warunki. Bankom niezwykle trudno jest również utrzymywać wysoką sprawność działania z racji różnych działań podejmowanych przez regulatora. W 2015 negatywnie na wyniki całego sektora wpłynęły zwiększone opłaty na BFG, były także przyczyną konieczności dalszego ograniczania kosztów. Z podobną sytuacją możemy mieć ponownie do czynienia, bo na razie niewiele wskazuje na to, że sytuacja finansowa SKOK znacząco się poprawi, a właśnie ta grupa podmiotów, która sięgała po środki BFG na wypłaty depozytów gwarantowanych, spowodowała konieczność podniesienia opłaty na fundusz w 2015 r.

W rankingu sprawności działania, wyliczając ocenę punktową, bierzemy pod uwagę najwięcej czynników wśród wszystkich prezentowanych podrankingów. Oprócz oceny przychodów, wskaźnika kosztów do dochodu (C/I) i zwrotu na kapitale - nadajemy punkty także za zwrot na aktywach oraz zmianę poziomu odpisów aktualizacyjnych. Taki zestaw czynników podlegających ocenie wymaga od banków bardzo dużej wszechstronności, jednak przy takiej konstrukcji wskaźników trudno o przypadkowość przy zajmowaniu najwyższych pozycji w rankingu. Zasady wyliczania punktów za poszczególne wskaźniki zostały opisane w rankingu kredytów konsumenckich. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów w podrankingu sprawności działania to w bieżącej edycji 6. Przed rokiem dało się zgromadzić maksymalnie 7 punktów, w bieżącej edycji do oceny nie bierzemy już dynamiki odpisów aktualizacyjnych.

Liderem po raz trzeci z rzędu został Santander Consumer Bank, mający najwyższy wśród uczestników zwrot z aktywów i zwrot na kapitale oraz bardzo korzystną relację kosztów do dochodów. Na drugiej pozycji sklasyfikowaliśmy Idea Bank, który niedawno debiutował na giełdzie i uzyskał rekordowy wśród uczestników procentowy wzrost przychodów. Miejsce trzecie przypadło tym razem Euro Bankowi. Liderem wskaźnika kosztów do dochodów nadal pozostaje BGK, którego wskaźnik niewiele przekracza 30 proc. Szczegółowe wyniki liczbowe rankingu prezentowane są w 3.

bank.2015.06.tabela.050.a.400x

 

Udostpnij artyku: