50 największych banków w Polsce 2015: Pion Poczta Polska Ochrona

BANK 2015/06

Nasza strategia to budowa silnej Poczty Polskiej na rynku kuriersko-paczkowym. Ważną rolę do odegrania mają także usługi finansowe i ubezpieczeniowe, których zadaniem jest stabilizacja przychodów Grupy Poczty Polskiej w kontekście zmian na rynku pocztowym. Jednym z elementów takiego rozwoju są usługi z segmentu logistyki gotówki. Przewidzieliśmy w naszej strategii wzrost przychodu z obsługi obrotu gotówkowego oraz usług konwojowania wartości. Poczta Polska ma już właściwe kompetencje, aby zdynamizować te usługi i zapewnić im wysoką sprzedaż. Zadania z tego zakresu realizowane będą przez naszą wyspecjalizowaną i zreformowaną w ostatnim czasie jednostkę biznesową Pion Poczta Polska Ochrona.

Nasza strategia to budowa silnej Poczty Polskiej na rynku kuriersko-paczkowym. Ważną rolę do odegrania mają także usługi finansowe i ubezpieczeniowe, których zadaniem jest stabilizacja przychodów Grupy Poczty Polskiej w kontekście zmian na rynku pocztowym. Jednym z elementów takiego rozwoju są usługi z segmentu logistyki gotówki. Przewidzieliśmy w naszej strategii wzrost przychodu z obsługi obrotu gotówkowego oraz usług konwojowania wartości. Poczta Polska ma już właściwe kompetencje, aby zdynamizować te usługi i zapewnić im wysoką sprzedaż. Zadania z tego zakresu realizowane będą przez naszą wyspecjalizowaną i zreformowaną w ostatnim czasie jednostkę biznesową Pion Poczta Polska Ochrona.

Jerzy Jóźkowiak
Prezes Poczty Polskiej

Jarosław Guziałek
Dyrektor Zarządzający Pionem Poczta Polska Ochrona

bank.2015.06.foto.123.b.400xZnamy już częściowo strategię Poczty Polskiej w zakresie usług finansowych. Jaka jest strategia Pionu Poczta Polska Ochrona?

Misją Pionu Poczta Polska Ochrona jest wspieranie naszych klientów w optymalizacji szeroko rozumianych kosztów związanych z obsługą obrotu gotówkowego. W tym celu doskonalimy procesy wewnątrz Pionu Poczta Polska, rozwijamy narzędzia usprawniające współpracę z klientami, rozwijamy ofertę produktową i dostosowujemy usługi do potrzeb naszych klientów.

 

 

Co odróżnia Pion Poczta Polska Ochrona od konkurencji?

Takie różnice są dwie: produkt i organizacja. Podstawową usługą Pionu Poczta Polska Ochrona jest obsługa obrotu gotówkowego. Współpracujemy z firmami, które prowadzą obsługę gotówkową - zarówno z bankami i instytucjami finansowymi, jak i z sieciami handlowymi oraz mniejszymi podmiotami. Dla naszych klientów przygotowujemy rozwiązania dostosowane do ich potrzeb, umożliwiające optymalizację procesów związanych z obsługą obrotu gotówkowego oraz związanych z nim kosztów.

Pion Poczta Polska Ochrona posiada 50 liczarni, w których jest procesowana gotówka, niemal 200 miejsc, w których organizowane są konwoje, ponad 500 pojazdów do transportowania/ konwojowania wartości. Tak szeroka sieć umożliwia realizację usług na terenie całej Polski, także w obszarach pozamiejskich. Poczta Polska inwestuje zarówno w urządzenia w liczarniach, jak i flotę pojazdów.

Co jest mocną stroną Pionu Poczta Polska Ochrona?

Najmocniejszą stroną naszego Pionu są kompetentni, doświadczeni i zaangażowani pracownicy. Wysoka jakość naszych usług, szeroka dostępność, stosowanie nowoczesnych rozwiązań operacyjnych

Skąd zmiana dotychczasowej nazwy - Centrum Usług Koncesjonowanych na Pion Poczta Polska Ochrona?

Wprowadzenie nazwy Pion Poczta Polska Ochrona jest elementem dostosowania się do standardów organizacyjnych PP, zgodnie z którymi wszystkie jednostki biznesowe funkcjonują jako Piony. Jednocześnie zmiana pozwala dostosować nazewnictwo naszych stanowisk do zmienionej Ustawy o ochronie osób i mienia, a nazwy komórek do wymogów rynkowych. Ponadto nastąpią zmiany kompetencyjne w części komórek w rozumieniu podejścia w pełni procesowego do zarządzania naszą jednostką.

 

 

Udostpnij artyku: