50 największych banków w Polsce 2015: Pożyczamy u największych (Ranking banków oferujących kredyty konsumenckie)

BANK 2015/06

Za nami kolejny bardzo dobry, wręcz rekordowy rok. Chociaż mniej banków udostępniło w tym roku dane o swojej aktywności w kredytowaniu osób fizycznych, to wyniki, w tym tych największych, mogą budzić podziw.

Za nami kolejny bardzo dobry, wręcz rekordowy rok. Chociaż mniej banków udostępniło w tym roku dane o swojej aktywności w kredytowaniu osób fizycznych, to wyniki, w tym tych największych, mogą budzić podziw.

Spadek liczy uczestników z 9 do 5 jest znaczący, mamy natomiast dane z dwóch największych pod względem sumy bilansowej banków - PKO Banku Polskiego i Pekao S.A. Przeciętna dynamika kredytów dla osób fizycznych wyniosła w 2014 r. 13,5 proc. wobec, 6,6 proc. rok wcześniej i 4,5 proc. w 2012 r. Dobre czasy dla bankowości detalicznej prognozowaliśmy w ubiegłorocznym rankingu, a rok 2015 daje również szanse na kontynuację wzrostu. Banki są coraz bardziej zdeterminowane w walce o klienta detalicznego - także i po to, aby powstrzymywać postępującą erozję przychodów w wyniku rekordowo niskich stóp procentowych i lawinowo spadających przychodów z kart płatniczych i kredytowych. Z drugiej strony - kredyty detaliczne nadal dają szansę na uzyskiwanie przez banki większych marż niż z kredytowania podmiotów gospodarczych. Jest tylko jedno ale - nacisk na wzrost sprzedaży może grozić pogorszeniem jakości portfeli kredytów detalicznych, co może skończyć się wzrostem salda kredytów niepracujących.

Kolejnym elementem, który będzie determinował zachowania klientów detalicznych, będzie wzrost opłat i prowizji. Zjawisko to jest obserwowane obecnie w całym sektorze i może mieć wiele implikacji zarówno w 2015 r., jak i w przyszłych latach. Powoli do przeszłości zacznie odchodzić era kont bez opłat, klienci będą bardziej szczegółowo przeglądać oferty banków, a ci którzy mają więcej kont zaczną konsolidować środki na 1-2 rachunkach bankowych.

W 2014 r. na najwyższym podium rankingu stanął PKO Bank Polski - największy polski bank detaliczny awansował z miejsca trzeciego przed rokiem. PKO ma największy w Polsce portfel kredytów detalicznych, a dodatkowo bardzo dynamicznie się rozwija. Na miejscu drugim znalazł się Pekao S.A. - miał on w 2014 r. najwyższy po PKO Banku Polskim wzrost akcji kredytowej, zarówno w ujęciu procentowym, jak i kwotowo. Jedynie Getin Noble notował w 2014 r. ograniczenie aktywności na rynku detalicznym (zmniejszenie wartości portfela).

bank.2015.06.tabela.048.a.400x

W tym roku zmodyfikowaliśmy sposób oceny i nadawania punktów w podrankingu banków oferujących kredyty konsumenckie. Obecnie bierzemy pod uwagę kredyty (należności od osób fizycznych), w dwóch przekrojach - jako dynamika i wzrost wartości. Nie bierzemy pod uwagę liczby rachunków, gdyż zbyt mało banków wypełniło w ankiecie ten punkt. Jeśli chodzi o zasady oceny, to są one takie same jak przed rokiem. Za każdy z ocenianych wskaźników można było dostać maksymalnie 1 punkt - najwyższa ocena przewidziana jest dla dwóch najlepszych w danej kategorii banków, ocena zerowa dla dwóch najgorszych oraz tych, dla których nie mogliśmy policzyć danego wskaźnika. Oceny pośrednie obliczane są proporcjonalnie do oddalenia od wartości wskaźnika przyjętych za progowe.

bank.2015.06.wykres.048.a.400x

 

Udostpnij artyku: