50 największych banków w Polsce 2015: Za wcześnie na platformy wymiany potrzeb

BANK 2015/06

Nowe sposoby pośrednictwa pomiędzy ludźmi mającymi potrzeby (również wymagania lub oczekiwania) oraz ludźmi je zaspokajającymi polegać będą na ograniczeniu pieniądza jako substytutu wartości i wykorzystaniu innych dóbr lub własnych umiejętności do wyrównywania zobowiązań w ramach sprawiedliwej wymiany.

Nowe sposoby pośrednictwa pomiędzy ludźmi mającymi potrzeby (również wymagania lub oczekiwania) oraz ludźmi je zaspokajającymi polegać będą na ograniczeniu pieniądza jako substytutu wartości i wykorzystaniu innych dóbr lub własnych umiejętności do wyrównywania zobowiązań w ramach sprawiedliwej wymiany.

Tomasz Blicharz
konsultant w firmie Hewlett-Packard Sp. z o.o.

W jaki sposób zmieniać się będą sposoby wymiany pomiędzy ludźmi i jakiej ewolucji podlegać będą systemy płatności?

Formy wymiany pomiędzy ludźmi

Od zarania dziejów zaspokajanie potrzeb i oczekiwań ludzi polega na określeniu potrzeb jednej strony, określeniu sposobu ich zaspokojenia (produkt, usługa, świadczenie itp.) oraz zapłaty za zaspokojenie tych wymagań określonych przez daną potrzebę. Zapłata do tej pory (poza okresem wymiany barterowej) ma historycznie formę pieniężną. Rzadko zdarzają się inne przypadki wynagradzania. W obrocie pomiędzy podmiotami spotyka się co prawda bezpośrednią wymianę barterową, jednak nie dotyczy to osób prywatnych. Niedobory środków finansowych do realizacji własnych potrzeb dotyczą głównie ludzi młodych (wchodzących dopiero na rynek pracy) i osób korzystających ze społecznych form ubezpieczenia (emeryci i renciści). W 2014 r. 4/5 Polaków zarabiało mniej niż 3549 zł netto, jednak popyt krajowy wzrósł realnie o 4,6 proc. przy wzroście PKB o 3,3 proc. Przy rosnącym popycie i dużych deficytach w możliwościach zapłaty pieniędzmi za realizację własnych potrzeb widać, że istnieje miejsce na bezpośrednią wymianę potrzeb pomiędzy ludźmi. Polska nadal jest postrzegana w Europie jako kraj demograficznie młody, jednak od początku lat 90. ub. w. przeciętny mieszkaniec Polski postarzał się o prawie 7 lat. Wypada więc zauważyć, że przy potencjalnej wymianie i zaspokajaniu swych potrzeb konsumenci będą musieli uwzględnić własne rosnące ograniczenia poznawcze, co pewnie wpłynie na portfel świadczonych sobie usług. W dalszym jednak ciągu motorem wymiany będzie nierównowaga i nierówność ekonomiczna i społeczna.

Co może być przedmiotem wymiany przy częściowej gratyfikacji za usługę lub produkt gotówką lub usługą substytucyjną? Zauważmy, że biorąc relatywnie wysoki poziom wykształcenia społeczeństwa w dużej części przedmiotem wymiany mogą być usługi edukacyjne, doradcze, opieki lub produkty używane.

Praktyczne przykłady kilku tylko wymienianych wartości to:

  • nauka języka w zamian za korepetycje z innych przedmiotów,
  • doradztwo podatkowe w zamian za prace fizyczne lub opiekę nad dziećmi,
  • organizacja czasu wolnego w zamian za wymianę zbędnych jednej ze stron produktów.

Według badań Głównego Urzędu Statystycznego od 45 roku życia statystycznego obywatela obowiązki wypełniały stopniowo coraz mniejszą część doby. Wzrastał czas przeznaczany na odpoczynek i dłużej zaspakajane były potrzeby fizjologiczne.

Osoby najstarsze obowiązkom poświęcały niecałe 20 proc. swojego czasu. Dysponując więc ograniczonymi środkami na realizację własnych potrzeb, dysponujemy jednocześnie coraz większym kapitałem w postaci czasu i wiedzy.

Przy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: