50 największych banków w Polsce 2016: Dyrektywa PSD2 a sektor bankowy

BANK 2016/06

Każda nowa regulacja, nawet jeśli nie wprowadza zasadniczych zmian dla sektora finansowego, wiąże się często przynajmniej z koniecznością przemodelowania strategii biznesowej. Wydaje się, że nowa dyrektywa w sprawie usług płatniczych (PSD2) wprowadzić może znaczące zmiany na rynku.

Bohdan Szafrański

Podsumowując regulacje przyjęte w dyrektywie PSD2, można w skrócie powiedzieć, że dostosowuje się tylko dyrektywę PSD do zmian technologicznych, jakie zaszły w płatnościach elektronicznych i po pojawieniu się nowych usług na rynku. Nasz parlament przyjął dyrektywę 2015/2366 w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD2) 23 grudnia 2015 r. Wśród wprowadzanych zmian znalazły się m.in. rozszerzenie zakresu wymogów informacyjnych i dotyczących transparentności również na transakcje płatnicze tzw. one- -leg transactions, gdy tylko jeden z dostawców usługi znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Powiększono katalog dostawców usług płatniczych o świadczących usługi inicjowania transakcji płatniczych oraz dostarczania informacji o rachunku płatniczym przez podmiot, który ma dostęp do rachunku, ale ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: