50 największych banków w Polsce 2016: Nowe narzędzia w rękach Prezesa UOKiK

BANK 2016/06

W dniu 5 sierpnia 2015 r. uchwalono nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (ustawa). Zasadniczym celem ustawy było uporządkowanie i zintegrowanie przepisów w zakresie ochrony konsumentów. Jednym z głównych założeń powyższej nowelizacji jest zwiększenie kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poprzez powierzenie mu dodatkowych narzędzi mających na celu zapewnienie jeszcze większej niż dotychczas ochrony konsumentów.

Michał Bogusz prawnik,
Brudkowski & Wspólnicy

Piotr Banasik adwokat,
Brudkowski & Wspólnicy

Regulacje zawarte w ustawie koncentrują się w szczególności na kwestii uznawania za niedozwolone postanowień wzorców umownych, w których jedną ze stron jest konsument. Przed nowelizacją ustawy umocowanym do uznawania za niedozwolone postanowień wzorców umownych był Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W aktualnym stanie prawnym to Prezes UOKiK będzie posiadał kompetencje nie tylko do rozstrzygania w przedmiocie niedozwolonych postanowień, ale także w zakresie zakazu ich dalszego stosowania.

Kwestią, na którą należy zwrócić szczególną uwagę, jest instytucja decyzji tymczasowej, którą będzie mógł wydać Prezes UOKiK w przypadku stwierdzenia przez niego naruszenia zbiorowych ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: