50 największych banków w Polsce 2016: Oszczędzać by żyć

BANK 2016/06

Jak tu żyć, kiedy przychody rosną wolniej niż koszty, a wręcz spadają? Rok 2015 okazał się bardzo trudny dla większości banków z racji pogorszenia relacji kosztów do dochodów. Ponad połowa zanotowała bezwzględny spadek przychodów operacyjnych.

Jak tu żyć, kiedy przychody rosną wolniej niż koszty, a wręcz spadają? Rok 2015 okazał się bardzo trudny dla większości banków z racji pogorszenia relacji kosztów do dochodów. Ponad połowa zanotowała bezwzględny spadek przychodów operacyjnych.

Tylko nieliczne - czterech uczestników - notują wskaźnik C/I poniżej 50%. Jeszcze przed rokiem banków notujących C/I poniżej 50% było 10. Jest to niestety stała tendencja obserwowana od kilku lat, wskaźnik kosztów do dochodów rósł z roku na rok, osiągając w 2015 r. niemal 57%, wobec 54,2% rok wcześniej i 53,5% w 2013 r. Sytuacja dochodowa w obliczu niskich stóp procentowych jest rzeczywiście trudna i widać to we wskaźnikach.

Co najgorsze, nie ma na razie przesłanek do zmiany w tej dziedzinie - rok 2016 będzie jeszcze gorszy, i to należy potraktować jako pewnik, a nie hipotezę. Wskaźniki zwrotu na kapitale i na aktywach również pogorszyły się wobec wyników z 2014 r. Analizując zwrot na kapitale, 12 uczestników notowało wynik ponad 10% (rok temu), a w bieżącej edycji jedynie w ośmiu przypadkach zanotowano taką stopę zwrotu. Podobnie sytuacja wygląda dla ROA, które w ośmiu bankach było poniżej 1% rok temu i w 11 w obecnej edycji. Niestety rokowania dla rentowności nie są zachęcające, w 2016 r. prawie na pewno obserwować będziemy dalsze pogorszenie wskaźników - stanie się tak w wyniku wprowadzonego podatku bankowego, ale również będzie to efekt pozostałych obciążeń narzucanych na banki. W 2015 r. dwie instytucje notowały ujemny wynik finansowy netto, ale nie można wykluczyć, że w tym roku banków takich będzie więcej.

Jedyną kategorią, w której sytuacja była lepsza niż przed rokiem były odpisy na utratę wartości, które były niższe niż w ubiegłorocznej edycji rankingu. Brak wzrostu poziomu odpisów sugeruje poprawę jakości portfeli banków i daje pozytywne rokowania na utrzymanie w ryzach odpisów, a co za tym idzie nie ma negatywnego wpływu na rentowność. Jest to chyba jedyny jaśniejszy punkt w całym tegorocznym zestawieniu.

W rankingu sprawności działania, wyliczając wynik punktowy, bierzemy pod uwagę: ocenę przychodów, wskaźnika kosztów do dochodu (C/I), zwrotu na kapitale i aktywach oraz punkty za zmianę poziomu odpisów aktualizacyjnych. Zasady wyliczania punktów za poszczególne wskaźniki zostały opisane w rankingu kredytów konsumenckich. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów w podrankingu sprawności działania wyniosła, podobnie jak przed rokiem, 6 punktów.

Nastąpiła zmiana na pozycji lidera, na najwyższym podium stanął w tegorocznej edycji rankingu Bank Zachodni WBK. Najsilniejsze jego strony to znaczący wzrost przychodów (zarówno procentowo, jak i wartościowo) oraz bardzo korzystna ocena za zmianę poziomu odpisów aktualizacyjnych. BZ WBK zastąpił na pozycji lidera Santander Consumer Bank, który przez trzy lata z rzędu zajmował pierwsze miejsce. Od bieżącej edycji w podrankingach pokazujemy jedynie BZ WBK, którego skonsolidowane wyniki obejmują również Santander Consumer Bank.

Pozycja druga przypadła tym razem Volkswagen Bankowi Polska, instytucji o najmniejszych aktywach wśród uczestników, który uzyskał wysokie notowania punktowe w większości ocenianych kategorii. Na miejscu trzecim witamy w obecnej edycji Alior Bank, który bardzo dobrze wypadł od strony dynamiki i bezwzględnego wzrostu przychodów. Tegoroczne oceny punktowe są minimalnie mniej zróżnicowane niż przed rokiem. Szczegółowe wyniki liczbowe rankingu umieściliśmy w 3.

bank.2016.06.wykres.046.a

 

Udostępnij artykuł: