50 największych banków w Polsce 2016: Wdrożenie dyrektyw BRRD i DGS

BANK 2016/06

Założeniem unii bankowej są jednolite przepisy dotyczące zwiększonych wymogów ostrożnościowych dla banków, lepszej ochrony deponentów oraz zasad zarządzania i postępowania w przypadku upadłości instytucji finansowej. Dotyczy to wszystkich podmiotów w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej..

Bohdan Szafrański

Przypomnijmy, że pierwsze opinie o tym, że warto utworzyć unię bankową pojawiły się już w 2012 r. w trakcie szczytu państw strefy euro (28-29 czerwca) w sprawozdaniu przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya „W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej”. Przez kolejne dwa lata nabierała ona konkretnych kształtów. Ostatecznie termin implementacji dyrektywy BRRD, czyli ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji oraz uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych ustalono dla państw członkowskich na 31 grudnia 2014 r. Natomiast dyrektywy DGS w sprawie systemów gwarancji depozytów na 3 lipca 2015 r. Bruksela wielokrotnie przypominała o tych terminach, grożąc sankcjami. W październiku 2015 r. KE pozwała Polskę (inni pozwani to: Czechy, Luksemburg, Holandia, Rumunia i Szwecja) za niewdrożenie dyrektywy BRRD. W maju ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: