50 największych banków w Polsce 2016: Wdrożenie dyrektyw BRRD i DGS

BANK 2016/06

Założeniem unii bankowej są jednolite przepisy dotyczące zwiększonych wymogów ostrożnościowych dla banków, lepszej ochrony deponentów oraz zasad zarządzania i postępowania w przypadku upadłości instytucji finansowej. Dotyczy to wszystkich podmiotów w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej..

Założeniem unii bankowej są jednolite przepisy dotyczące zwiększonych wymogów ostrożnościowych dla banków, lepszej ochrony deponentów oraz zasad zarządzania i postępowania w przypadku upadłości instytucji finansowej. Dotyczy to wszystkich podmiotów w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej..

Bohdan Szafrański

Przypomnijmy, że pierwsze opinie o tym, że warto utworzyć unię bankową pojawiły się już w 2012 r. w trakcie szczytu państw strefy euro (28-29 czerwca) w sprawozdaniu przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya „W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej”. Przez kolejne dwa lata nabierała ona konkretnych kształtów. Ostatecznie termin implementacji dyrektywy BRRD, czyli ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji oraz uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych ustalono dla państw członkowskich na 31 grudnia 2014 r. Natomiast dyrektywy DGS w sprawie systemów gwarancji depozytów na 3 lipca 2015 r. Bruksela wielokrotnie przypominała o tych terminach, grożąc sankcjami. W październiku 2015 r. KE pozwała Polskę (inni pozwani to: Czechy, Luksemburg, Holandia, Rumunia i Szwecja) za niewdrożenie dyrektywy BRRD. W maju br. zostaliśmy pozwani za niewdrożenie dyrektywy w sprawie systemów gwarancji depozytów. Jak podawało Ministerstwo Finansów, obie dyrektywy będą zaimplementowane w nowej ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, syste- Wdrożenie dyrektyw BRRD i DGS mie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Wskazywano też na krótki termin implementacji w stosunku do ostatecznego przyjęcia dyrektyw oraz złożoność procesu legislacyjnego w tym przypadku. Dopiero 20 maja tekst ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji został przekazany z Sejmu do dalszych prac w Senacie.

Zagrożenia i korzyści

Niektóre z przyjętych w obu dyrektywach rozwiązań budzą wiele emocji. Dariusz Szkaradek, Partner Financial Services Industry Leader w Deloitte, na seminarium „Zarządzanie kapitałem i płynnością w bankach”, które odbyło się w końcu stycznia tego roku, przedstawił wyliczenie, z którego wynika, że wprowadzenie MREL, czyli minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (zgodnie z art. 45 ust. 1 dyrektywy 2014/59/ UE) na poziomie półtorakrotności minimalnego wymogu kapitałowego (przy założeniu stopniowego kumulowania kapitału od 2017 r.) spowoduje w naszym sektorze bankowym znaczny wzrost zapotrzebowania na instrumenty kapitałowe spełniające wymogi BRRD. Ocenił zapotrzebowanie na takie dodatkowe środki na 219 mld zł. W mediach podnosi się kwestię wprowadzenia zasady bail-in, czyli ponoszenia współodpowiedzialności za straty instytucji finansowej (banku lub firmy inwestycyjnej) przez akcjonariuszy i niektórych wierzycieli w przypadku upadłości lub konieczności restrukturyzacji banku. Ma to dać dodatkowe narzędzia do skuteczniejszego ograniczenia liczby upadłości, zwłaszcza dużych instytucji finansowych bez nadmiernego angażowania pieniędzy podatników. Takie rozwiązania to pośrednio efekt kryzysu finansowego z 2008 r.

...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: