50 Największych Banków w Polsce 2017: 2,6 mln Polaków skorzystało z assistance w 2016 roku

BANK 2017/06

Jak wynika z szóstej edycji badania „ Rynek usług assistance widziany oczami klientów ” zrealizowanego przez Ipsos na zlecenie Mondial Assistance, w minionym roku 98% dorosłych Polaków, czyli prawie 19 mln osób, posiadało jakiś produkt finansowy (ubezpieczeniowy lub bankowy). O 190 tys. wzrosła liczba osób korzystających z assistance w ramach produktów bankowych i ubezpieczeniowych

Jak wynika z szóstej edycji badania „ Rynek usług assistance widziany oczami klientów ” zrealizowanego przez Ipsos na zlecenie Mondial Assistance, w minionym roku 98% dorosłych Polaków, czyli prawie 19 mln osób, posiadało jakiś produkt finansowy (ubezpieczeniowy lub bankowy). O 190 tys. wzrosła liczba osób korzystających z assistance w ramach produktów bankowych i ubezpieczeniowych

Piotr Ruszowski, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Mondial Assistance

Potwierdził się trend obserwowany w poprzednich latach badania, wskazujący, że klienci instytucji finansowych w coraz większym stopniu zaczynają dostrzegać różnorodność usług assistance. 67% posiadaczy usług finansowo -ubezpieczeniowych jest świadomych, czym są usługi assistance (wzrost o 7 p.p., czyli o 1,7 mln osób). Stabilnie rośnie rozumie - nie assistance jako szeroko poję - tych usług pomocowych i ratunkowych (49%, wzrost o 15 p.p.), a nie wyłącznie wsparcie samo - chodowe (34%, wzrost o 1 p.p.). Wzrasta postrzeganie assistance jako dodatkowych usług ubezpieczeniowych. W świadomości 40% osób (wzrost o 9 p.p.) funkcjonują one jako rodzaj ubezpieczenia. Podobnie jak w latach poprzednich, w 2016 r. najczęściej z usług assistance korzystano w ramach produktów ubezpieczeniowych 64% (wzrost o 55 tys. osób).

Wzrasta częstotliwość korzystania z usług assistance

W ciągu ostatniego roku 14% posiadaczy usług finansowo-ubezpieczeniowych skorzystało z posiadanego ubezpieczenia assistance. Nastąpił wyraźny wzrost wśród tych, którzy wykorzystują assistance przynajmniej raz w roku. Szczególnie wyraźny wzrost widoczny jest w przypadku osób korzystających z assistance w ramach usług bankowych. Na uwagę zasługuje fakt, że klienci bankowi, którzy dzięki posiadanemu produktowi bankowemu mają dostęp do usług pomocowych, korzystają z nich z roku na rok coraz częściej. W 2015 r. średnia częstość wykorzystania usług pomocowych dla klienta bankowego wynosiła prawie 2 interwencje. Dane z zeszłego roku pokazują, że częstość wykorzystania wzrosła do 2,5 użyć assistance. Może to świadczyć o pozytywnych dotychczasowych doświadczeniach i chęci wykorzystania posiadanych usług.Zdaniem 74% klientów banków, dołączanie usług assistance do różnego rodzaju produktów finansowo-ubezpieczeniowych czyni je bardziej atrakcyjnymi. Pakiety assistance zwiększają konkurencyjność rynkową posiadanego przez klienta produktu bankowego. Sektor bankowy może wybierać z szerokiej palety rozwiązań assistance. Wymogi dotyczące adekwatności produktowej mają wpływ na kształt pakietów assistance. Firmy assistance muszą tak kształtować ofertę, aby miała ona jak najbardziej uniwersalny charakter. Dlatego najlepiej sprawdzają się tu rozwiązania z zakresu assistance samochodowego i zdrowotnego, ponieważ dotyczą one każdego klienta.

Najbardziej atrakcyjne wsparcie samochodowe

W 2016 r. największą deklarowaną wartość dla Polaków posiadających ubezpieczenia assistance przy usługach finansowo-ubezpieczeniowych miało najlepiej znane i najczęściej wykorzystywane assistance samochodowe (84%, wzrost o 8 p.p.). Na drugim miejscu znalazło się wsparcie medyczne, np. domowa wizyta lekarska (80%, spadek o 1 p.p.), a na trzecim turystyczne/ podróżne, np. wizyta lekarska za gra - nicą (66% wzrost o 6 p.p.). Assistance domowe znalazło się na czwartym miejscu (60%, spadek o 9 p.p.).Usługi assistance o największej wartości według płci to wśród kobiet assistance medyczne, a wśród mężczyzn samochodowe. Jednak w porównaniu do 2015 r., wśród kobiet najbardziej wzrosła wartość assistance samochodowego (o 10%), wśród mężczyzn assistance turystycznego (o 9%) oraz medycznego (o 4%).Usługi pomocowe w Polsce mają coraz bardziej powszechny charakter i masową skalę. Produkty assistance (samochodowe, medyczne, turystyczne, domowe) mają aż 95-proc. wskaźnik satysfakcji klienta. To poziom bardzo wysoki dla sektora usług, nie tylko finansowych. Fakt ten może tłumaczyć ciągły rozwój assistance, nawet w tak trudnych warunkach jak te panujące w branży finansowej.
Udostępnij artykuł: