50 Największych Banków w Polsce 2017: Audyt i compliance w nowych realiach

BANK 2017/06

Ostatnie miesiące przyniosły istotne zmiany w regulacjach określających zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej i audytu w bankach. 6 marca br. minister rozwoju i finansów wydał kluczowe dla tego obszaru rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach, sześć tygodni później Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała nową wersję Rekomendacji H.

Karol Materna

Trzy poziomy ochrony

Wprowadzenie nowego aktu wykonawczego regulującego obszar  bankowej kontroli wewnętrznej  stanowi konsekwencję zmian w przepisach  Prawa bankowego ,  wprowadzonych w roku 2015  w toku prac nad ustawą o nadzorze makroostrożnościowym nad  systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie  finansowym. Wówczas to zmieniono brzmienie art. 9f Prawa  bankowego , zobowiązujący Komisję Nadzoru Finansowego do wydania uchwały określającej zasady zarządzania ryzykiem  i kontroli wewnętrznej w bankach. W nowym stanie prawnym  obowiązek ten nałożony został na szefa resortu właściwego  do spraw instytucji finansowych, podobnie zresztą jak będące  dotychczas domeną KNF kształtowanie polityki wynagrodzeń  w bankach w taki sposób, by nie generowała ona zagrożeń dla  procesu zarządzania ryzykiem. Rezygnacja z dotychczasowego  trybu w obydwu przypadkach podyktowana była ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: