50 największych banków w Polsce: BTE i klient z internetu

BANK 2013/06

Z mecenasem Sławomirem Szepietowskim z kancelarii Bird&Bird rozmawia Stanisław Brzeg-Wieluński

Z mecenasem Sławomirem Szepietowskim z kancelarii Bird&Bird rozmawia Stanisław Brzeg-Wieluński

Jak banki mogą egzekwować od swoich klientów warunki umowy zawartej przez internet, czy w takich przypadkach BTE może być zastosowany?

– To pytanie odnosi się do wątpliwości, czy rzeczywiście możemy zawierać pełnoprawną umowę w formie elektronicznej – zdalnie, poza standardowym obiegiem papierowych dokumentów i bez fizycznego podpisu klienta. Odpowiedź brzmi: tak! Polskie prawo bankowe przewiduje możliwość dokonywania czynności bankowych z wykorzystaniem dokumentów w formie elektronicznej. Jednocześnie nakładając na banki szczególne wymogi techniczne i organizacyjne związane z tworzeniem takich dokumentów, ich zabezpieczaniem i podpisywaniem w formie elektronicznej. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez klienta w trybie prawa bankowego może zostać złożone w formie elektronicznej przez internet, i może być później podstawą do skutecznie prowadzonej przez bank egzekucji. Warunkiem jest jednak, że bank wcześniej spełnił wymogi techniczne i organizacyjne przy tworzeniu dokumentów.

Faktycznie o tym, czy spełniliśmy wymóg prawny zastępczej formy pisemnej, czyli formy elektronicznej decyduje właśnie część organizacyjna i technologiczna, która jest w kompetencji instytucji finansowej. A więc w procesie dowodowym można wyobrazić sobie sytuację, w której klient będzie podważał fakt podpisania przez siebie dokumentu elektronicznego, wskazując na uchybienia po stronie banku w zakresie tworzenia samego dokumentu elektronicznego, jego przechowywania itp. Dlatego bank musi rygorystycznie spełniać wiele wymogów art. 7 Prawa bankowego, który dotyczy wykorzystywania dokumentu w formie elektronicznej. Tu technologia współdecyduje o pewności prawnej.

Widać tu pewien rynkowy paradoks: internet ułatwia pozyskiwanie nowych klientów, ale banki coraz mniej wiedzą o swoich nowych klientach. Czy w imię ochrony danych osobowych klientów ustawodawca nie poszedł zbyt daleko, broniąc dostępu do wielu danych niedostępnych w sieci, co zwiększa ryzyko po stronie banków, np. gdy kredytowy oszust podszywa się pod kogoś innego?

– Podzielam tę obserwację. Sam nie wiem, czy polskie przepisy w pełni oddają tę sferę relacji bank-klient. To nowego typu kontakty na poziomie internetowej i zdalnej obsługi. Świat jest coraz bardziej skomplikowany, o czym polskie przepisy prawa wprost nie mówią. Nasza kancelaria już parę razy zetknęła się z takimi problemami. W procesie zdalnego otwierania przez klienta rachunku bankowego uzyskujemy jakiś pakiet informacyjny: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, data urodzenia itp. Ale ponieważ te dane pobieramy z internetu, na tym etapie nie można ich łatwo zweryfikować. Tymczasem później korzystamy z tych niepotwierdzonych informacji na potrzeby np. badania zdolności kredytowej. Dopiero po ich wstępnej analizie zwrócimy się z informacją zwrotną do nowego klienta pozyskanego z sieci. Dlatego bez podjęcia działań weryfikujących już na pierwszym etapie, czy rzeczywiście w internecie komunikujemy się z prawdziwym Janem Kowalskim, banki w mojej ocenie narażają się na ryzyko, że ktoś (ten prawdziwy Jan Kowalski) zarzuci im przetwarzanie danych bez ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: