50 największych banków w Polsce: Głębszy oddech czy zadyszka

BANK 2013/06

Wyniki banków uzyskane w 2012 r. były nadal bardzo pomyślne, chociaż we wszystkich analizowanych obszarach daje się zauważyć stabilizację. Koniunktura ze strony gospodarstw domowych ciągle dobra i pełna optymizmu w pierwszym półroczu 2012 r., potem stopniowo zaczynała gasnąć. Podobnie było w wypadku przedsiębiorców, którzy stykali się z hamującym popytem zarówno ze strony rynku krajowego, jak i europejskich rynków eksportowych, które wciąż odczuwają rezultaty prowadzonych działań stabilizacyjnych. Zważywszy sytuację otoczenia, wyniki polskiej bankowości można uznać za bardzo dobre. Rok 2013 przyniesie zapewne odpowiedź na pytanie, czy to głębszy oddech, czy może już zadyszka sektora bankowego.

Wyniki banków uzyskane w 2012 r. były nadal bardzo pomyślne, chociaż we wszystkich analizowanych obszarach daje się zauważyć stabilizację. Koniunktura ze strony gospodarstw domowych ciągle dobra i pełna optymizmu w pierwszym półroczu 2012 r., potem stopniowo zaczynała gasnąć. Podobnie było w wypadku przedsiębiorców, którzy stykali się z hamującym popytem zarówno ze strony rynku krajowego, jak i europejskich rynków eksportowych, które wciąż odczuwają rezultaty prowadzonych działań stabilizacyjnych. Zważywszy sytuację otoczenia, wyniki polskiej bankowości można uznać za bardzo dobre. Rok 2013 przyniesie zapewne odpowiedź na pytanie, czy to głębszy oddech, czy może już zadyszka sektora bankowego.

Grzegorz Elaniuk

W 2012 r. obserwowano przygotowania do fuzji BZ WBK i Kredyt Banku, która to połączona instytucja powinnna zostać trzecim największym bankiem w Polsce. W mniejszej skali, ale również znaczące jest połączenie Raiffeisen Banku i Polbanku EFG.

Rekomendacje KNF nadal kładą się cieniem na koniunkturze w sektorze bankowym, a szczególnie w tych instytucjach, które są nastawione na oferowanie usług dla osób fizycznych. Postępująca liberalizacja wymogów KNF odnośnie liczenia zdolności kredytowej osób fizycznych ma szansę wpłynąć na poprawę popytu w tym segmencie. Niestety tego typu zmiany mają wpływ na rzeczywistość z pewnym opóźnieniem, tak że trudno oczekiwać ich realnego wpływu na wyniki banków w 2013 r.

Sektor bankowy nadal stał będzie przed wieloma wyzwaniami, i to zarówno regulacyjnymi, jakim jest wdrażanie zasad, jak i podtrzymania zaufania deponentów do banków i tego, że ich pieniądze nie zdematerializują się z dnia na dzień, jak to miało miejsce na Cyprze.

Prezentujemy 18. edycję rankingu największych polskich banków „Miesięcznika Finansowego Bank „, która przedstawia wyniki osiągnięte w 2012 roku. Tym razem w zestawieniu prezentujemy dane 29 banków. Suma bilansowa Credit Agricole Bank Polska wyliczona została na bazie danych publikowanych na stronie internetowej banku (konkretnie na bazie podanego ROA i ujawnionego wyniku finansowego netto). Odpowiadając na coraz liczniej pojawiające się głosy o małej reprezentatywności wskaźników efektywności zatrudnienia, przestajemy je wyliczać i pokazywać.

Marsz do przodu

Dynamika wzrostu aktywów sektora bankowego w Polsce zahamowała w 2012 r. – wzrost o 1,2 proc. to praktycznie nic w porównaniu z ubiegłorocznym ponad 13 proc. wzroście i 7-9 proc. notowanym wcześniej.

Po raz kolejny pierwsze miejsce według poziomu sumy bilansowej przypadło PKO Bankowi Polskiemu, który od wielu lat praktycznie samodzielnie dominuje w tej kategorii. W 2012 r. bank zanotował dynamikę aktywów na poziomie 1,4 proc. co jest wynikiem zbliżonym do średniej dla banków sklasyfikowanych w naszym rankingu. Jest to również rezultat znacznie słabszy niż przed rokiem, kiedy to PKO Bank Polski osiągnął 12,4 proc. wzrostu. Drugie miejsce na liście banków o największych aktywach zajmuje Bank Pekao S.A., któremu udało się powiększyć poziom aktywów o 3 proc., podczas gdy jeszcze przed rokiem poziom aktywów urósł o ponad 9 proc. Tak zdecydowane obniżenie dynamiki aktywów dwóch największych polskich banków nie pozostało bez wpływu na niski wzrost aktywów całego sektora. Znacznie więcej banków niż ostatnimi laty notuje bezwzględny spadek poziomu aktywów. Największy awans w 2012 r. był udziałem Raiffeisen Banku, który dzięki zwiększeniu aktywów o 2/3 awansował o 7 pozycji. Najbardziej spektakularny spadek dotyczył Getin Banku, który jako grupa kapitałowa poinformował o ponad 80-proc. spadku aktywów.

Inaczej niż w latach ubiegłych, dynamika kapitałów własnych do liczenia współczynnika wypłacalności była tym razem znacznie wyższa i sięgnęła prawie 19 proc. W 2011 r. wzrost kapitałów sięgnął 9 proc., rok wcześniej było to ponad 10 proc. Trend w tym zakresie jest bardzo pozytywny, bo zdolność umacniania bazy kapitałowej jest bardzo wymiernym przejawem dobrej kondycji sektora bankowego w Polsce. Po raz kolejny dwa największe banki w Polsce okazały się również podmiotami o największych kapitałach – tym razem nie było zmian na pozycji lidera. Ostatni raz Bank Pekao S.A. był na pierwszym miejscu tej klasyfikacji w 2010 r. Sklasyfikowany na 3. miejscu BRE Bank utrzymał poziom kapitałów z ubiegłego roku. Trzy banki na kolejnych trzech miejscach notowały w 2012 r. ponad 20- proc. wzrost kapitałów, tak dynamiczny, a nawet wyższy wzrost zanotowało wielu innych uczestników naszego rankingu. Na dalszych miejscach listy jest wiele zmian pozycji, kilka banków dosyć znacznie poprawiło swoją klasyfikację. Przetasowania świadczą o dużej aktywnoś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: