50 Największych Banków w Polsce 2017: Nowe zasady ochrony danych osobowych będą neutralne technologiczne

BANK 2017/06

Z dr. Maciejem Kaweckim , zastępcą dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, rozmawiali Stanisław Brzeg-Wieluński i Karol Jerzy Mórawski.

Z dr. Maciejem Kaweckim , zastępcą dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, rozmawiali Stanisław Brzeg-Wieluński i Karol Jerzy Mórawski.

SBW:  Od maja przyszłego roku  czeka nas stosowanie unijne- go rozporządzenia o ochronie  danych osobowych (RODO). Na  jakim etapie jesteśmy w dostosowaniu polskiego prawa do wymogów tego rozporządzenia?

– Prace nad kluczowym projektem  ustawy o ochronie danych osobowych zostały już prawie zakończone.  Obecnie jesteśmy w trakcie zmiany  przepisów sektorowych z różnych  branż: prawa bankowego, prawa  ubezpieczeniowego, prawa pracy,  statystyki i archiwistyki publicznej  czy szerzej – w działalności resortu  kultury. Zmiany te odczuwalne będą  w wielu obszarach, zarówno jeśli  chodzi o funkcjonowanie organów  publicznych – przykładem może być nadzór nad przetwarzaniem danych  osobowych przez wymiar sprawiedliwości – jak również o działalność biznesową. W przypadku prawa bankowego rozważamy wprowadzenie  regulacji obejmujących np. profilowanie (również na cele antyfraudowe), czy też przetwarzanie danych  biometrycznych. Wydaje się, że  doczekaliśmy czasów, gdy ustawo – dawca powinien w tych kwestiach  już się wypowiedzieć. Przyjęliśmy  założenie jednej ścieżki legislacyjnej;  ustawa o ochronie danych osobowych wraz z projektami nowelizacji  szeregu ustaw sektorowych będą procedowane jako jeden pakiet.

KM:  Który z sektorów polskiego  biznesu jest najlepiej, a który  najgorzej dostosowany do implementacji nowych przepisów?

– Stopień przygotowania polskich  firm do stosowania GDPR stanowi  wprost pochodną świadomości  samych przedsiębiorców w tym  zakresie. Zaobserwowaliśmy pewną  korelację: im organizacja bardziej skorporacjonizowana, tym poziom  wdrożenia RODO jest wyższy.  Najtrudniej budować świadomość  w zakresie ochrony danych wśród małych i średnich przedsiębiorców,  których praktycznie cała aktywność ukierunkowana jest jedynie na  prowadzenie bieżącej działalności  biznesowej. Takie podmioty z reguły nie uczestniczą w spotkaniach  poświęconych RODO ani nie śledzą  informacji w mediach społecznościowych naszego resortu. Właśnie  w tym obszarze spodziewamy się największych problemów. Opublikowany niedawno raport SAS Institute  potwierdza, że jedynie 4% organizacji jest przygotowanych do wdrożenia GDPR. Dodałbym, że w tych 4%  olbrzymi udział mają wielkie przedsiębiorstwa. W konsekwencji poziom  wdrożenia w średnich, a w szczególności małych przedsiębiorstwach  jest jeszcze gorszy. Nadzieją może  napawać rosnąca liczba zapytań na  temat GDPR, jakie kierowane są do  naszego resortu za pośrednictwem  poczty oraz mediów społecznościowych przez zwykłych obywateli, pośród których bez wątpienia znajdują  się także i przedsiębiorcy.

SBW:  A jak wypada porównanie  pomiędzy polskim biznesem a administracją publiczną?

– W ostatnim czasie na potrzeby  prowadzonych działań legislacyjnych dokonaliśmy czysto roboczego  zestawienia informacji o wyciekach  z sektora prywatnego i publiczne- go. Okazało się, że liczba naruszeń  w administracji publicznej jest  niepomiernie niższa niż w sektorze  prywatnym. Dzieje się tak dlatego,  że sektor publiczny z założenia  nie działa dla zysku, nie ma zatem  tendencji do tego, by monetyzować  ochronę danych osobowych jako taką. Optymalnym rozwiązaniem  byłaby synergia obejmująca obydwa  ś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: