50 Największych Banków w Polsce 2017: Polskie banki w szkole koranicznej

BANK 2017/06

Usługi finansowe zgodne z prawem szariatu znajdują się w fazie ekspansji. W ostatniej dekadzie ten rodzaj działalność finansowej notował dwucyfrowe stopy wzrostu, a wartość aktywów sektora w skali globalnej przekroczyła 2 bln USD. Do 2018 r. ma zostać przekroczona granica 3 bln, a wiele wskazuje, że to dopiero początek.

Usługi finansowe zgodne z prawem szariatu znajdują się w fazie ekspansji. W ostatniej dekadzie ten rodzaj działalność finansowej notował dwucyfrowe stopy wzrostu, a wartość aktywów sektora w skali globalnej przekroczyła 2 bln USD. Do 2018 r. ma zostać przekroczona granica 3 bln, a wiele wskazuje, że to dopiero początek.

Jan Bolanowski

93% islamskiego sektora bankowego jest skoncentrowane w dziewięciu państwach, z których większość leży nad Zatoką Perską. Wskaźniki ubankowienia wśród liczącej ponad 1,6 mld ludzi światowej społeczności muzułmańskiej są wciąż niewielkie. Jak zauważają analitycy EY w najnowszym raporcie „ World Islamic Banking Competitiveness Report 2016” , na większości najważniejszych rynków bankowość islamska rozwija się szybciej od tradycyjnej i przynosi wyższe zyski.

Skuteczność tego sektora może budzić zazdrość wśród polskich bankowców. Największe instytucje działające zgodnie z prawem szariatu rozwijają się w tempie 14% rocznie przy średnim ROE na poziomie 12,6%. I mówimy tu o bankach, które zarządzają aktywami o wartości nawet dwukrotnie wyższej od polskiego lidera – PKO BP. Nic dziwnego, że pojawiają się pytania, czy coś z tego tak skutecznego modelu można skopiować i z powodzeniem zastosować w rzeczywistości europejskiego systemu bankowego.

Ucieczka przed lichwą

Podstawowe przyczyny sukcesu bankowości islamskiej są ściśle powiązane z kulturą i obecnym etapem rozwoju społeczeństw muzułmańskich. Choć zasady dotyczące obchodzenia się z pieniędzmi sięgają korzeniami do samych początków islamu, to nowoczesna bankowość islamska rozwija się dopiero od mniej więcej czterech dekad. Od tego czasu specjaliści od prawa szariatu próbują dostosować instrumenty finansowe do wymogów religii, a masowy klient może korzystać z usług bankowych bez szkody na sumieniu.

Jednocześnie jest to okres szybkiego rozwoju gospodarczego wielu państw islamskich i bogacenia się ich ludności. To właśnie odpowiedź na ogromną społeczną potrzebę może stanowić główny powód nieprzerwanego i dynamicznego rozwoju sektora bankowości islamskiej. Rezerwy są jeszcze duże, albowiem banki zgodne z prawem szariatu mają mniejszościowy udział w rynku niemal we wszystkich państwach islamskich. Jedynym wyjątkiem jest Arabia Saudyjska, w której ten rodzaj usług odpowiada za nieco ponad 51% rynku bankowego. Analitycy przewidują jednak, że również na saudyjskim rynku w najbliższych latach bankowości islamskiej nie grozi spowolnienie. Specyfika społeczeństwa muzułmańskiego decyduje również o wysokiej rentowności bankowości opartej na szariacie.

– W bankowości islamskiej słowo odsetki (interest) jest zakazane. Na szczęście przez stulecia mądrzy znawcy prawa religijnego wypracowali szereg rozwiązań pozwalających klientom na czerpanie korzyści ze środków zdeponowanych w banku. Nie zmienia to faktu, że w trakcie procesu klient zawiera kilka skomplikowanych umów kupna i opcjonalnej sprzedaży, a w tle całej transakcji musi pojawić się dobro fizyczne, które jest przedmiotem zawieranych umów. W naszym przypadku tym dobrem jest cement – mówi Wojciech Bolanowski , Head of Digital Banking w bahrajńskim Gulf International Bank. – Poświęcamy wiele wysiłku w wyjaśnienie klientom, że nasze produkty są całkowicie zgodne ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: