50 Największych Banków w Polsce 2017: Przepisy szyte na miarę

BANK 2017/06

Banki boją się nowych pomysłów polityków i mówią o tym coraz głośniej. Wprowadzanie hurtowo nowych, nieprzemyślanych unijnych regulacji może mieć taką samą siłę rażenia jak duże kryzysy makroekonomiczne i polityczne – alarmują eksperci.

Igor Lagenda

W opinii Komisji Nadzoru Finansowego sytuacja sektora  bankowego w 2016 r. pozostawała  stabilna, czemu sprzyjało utrzymujące się ożywienie gospodarki oraz  środowisko rekordowo niskich  stóp procentowych.

„W 2016 r. odnotowano dalsze  wzmocnienie bazy kapitałowej (fundusze własne wzrosły ze 159,1 mld zł  na koniec 2015 r. do 175,4 mld zł na  koniec 2016 r., tj. o 10,2%; współczynnik kapitału Tier I wzrósł z 15  do 16,1%, a łączny współczynnik kapitałowy z 16,3 do 17,7%), co wynikało m.in. z pozostawienia w bankach  większości zysków wypracowanych  w 2015 r., nowych emisji akcji, jak też  wyłączenia ze sprawozdawczości  SK Banku, którego upadłość została  ogłoszona w końcu 2015 r.” – czytamy w  „Raporcie o sytuacji banków” przygotowanym przez KNF.

...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: