50 największych banków w Polsce: Ranking banków – sprawność działania

BANK 2013/06

Wszechstronność nade wszystko Zmiany w metodologii, jakie wprowadziliśmy przed rokiem obowiązują również w obecnej edycji rankingu.

Wszechstronność nade wszystko Zmiany w metodologii, jakie wprowadziliśmy przed rokiem obowiązują również w obecnej edycji rankingu.

Oprócz oceny przychodów, wskaźnika kosztów do dochodu (C/I) i zwrotu na kapitale mamy również zwrot na aktywach oraz wycenę punktową za zmiany poziomu odpisów aktualizacyjnych. W rankingu pokazane są wszystkie banki oprócz Credit Agricole, który dostarczył niepełne dane.

Oceniając przychody, przyznajemy punkty za dynamikę przychodów, jak i za bezwzględną wartość ich wzrostu. Wskaźnik kosztów do dochodów pokazuje zdolność do dostosowywania kosztów do poziomu generowanych przychodów. ROE i ROA mierzą efektywność powierzonego majątku i kapitałów.

Nadając punktację za zmiany odpisów aktualizacyjnych, promujemy banki za obniżenie poziomu tworzonych rezerw netto, ewentualnie za ich bardzo umiarkowany wzrost. Dodatnia wartość procentowa dla odpisów oznacza wzrost ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: