50 Największych Banków w Polsce 2017: Równi wśród równiejszych, czyli sektor bankowy w polskich realiach

BANK 2017/06

Niestabilne i niejednoznaczne przepisy prawa stanowią największą barierę dla prowadzenia biznesu w Polsce – taką opinię polskich przedsiębiorców od wielu już lat przytaczają kolejne edycje Globalnego Raportu Konkurencyjności. W przypadku sektora finansowego dodatkowym, niezwykle poważnym wyzwaniem jest konieczność sprostania wszystkim wymogom regulacyjnym przy coraz silniejszej konkurencji ze strony podmiotów niepodlegających skutecznemu nadzorowi. I nie chodzi tu wyłącznie o fintechy...

Konrad Machowski

Implementacja do polskiego porządku prawnego postanowień unijnej dyrektywy nr 2014/92/WE (tzw. dyrektywy PAD) w sprawie podstawowych rachunków płatniczych stanowi wręcz modelowy przykład sytuacji, w której polski ustawodawca przewidział dla polskiego sektora bankowego rozwiązania niepomiernie bardziej restrykcyjne od obowiązków wynikających wprost z prawa wspólnotowego. Zgodnie z polskimi przepisami do otwarcia i prowadzenia nieodpłatnych kont na żądanie klienta zobowiązane są wszystkie banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe, jeżeli tylko w swej ofercie posiadają rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla konsumentów. Tymczasem regulacja wspólnotowa przewiduje obowiązek oferowania podstawowych rachunków płatniczych wyłącznie przez reprezentatywną grupę instytucji finansowych, które są w stanie zapewnić możliwość założenia konta wszystkim konsumentom przebywającym legalnie na terytorium Polski i nie będą dopuszczać się naruszenia ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: