50 Największych Banków w Polsce 2017: Wskazówki metodologiczne do rankingu największych banków

BANK 2017/06

Tegoroczna edycja rankingu największych banków „Miesięcznika Finansowego BANK” została oparta na wynikach 19 instytucji finansowych (przed rokiem pokazaliśmy 21 banków). Prezentuje wyniki uzyskane przez nie w 2016 r. w odniesieniu do rezultatów z 2015 r. Tam gdzie tylko było to możliwe, prezentujemy dane skonsolidowane.

W tabelach zawierających szczegółowe dane o bankach uczestnicy naszego rankingu, uszeregowani zostali według malejącej wielkości sumy bilansowej. Dane te pochodzą z kilku źródeł – przede wszystkim z nadesłanych przez uczestniczące banki: bilansu, rachunku wyników oraz z informacji dodatkowych z ankiety. W przypadku banków giełdowych, które nie przysłały nam ankiet, publikujemy dane z rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Te dotyczące Santander Consumer Banku są częścią skonsolidowane- go sprawozdania grupy BZ WBK, dlatego nie uwzględniamy ich przy wyliczaniu sum aktywów, kredytów itp. dla wszystkich 19 instytucji prezentowanych w rankingu, bo wówczas liczylibyśmy podwójnie. Oprócz rankingu głównego, pokazujemy dodatkowe zestawienia, które szerzej merytorycznie opisane zostały w tekstach analitycznych dotyczących podrankingów, czyli zestawień ukazujących banki według dodatkowych kryteriów, takich jak: efektywność czy pozycja na rynku ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: