50 Największych Banków w Polsce 2017: Wskazówki metodologiczne do rankingu największych banków

BANK 2017/06

Tegoroczna edycja rankingu największych banków „Miesięcznika Finansowego BANK” została oparta na wynikach 19 instytucji finansowych (przed rokiem pokazaliśmy 21 banków). Prezentuje wyniki uzyskane przez nie w 2016 r. w odniesieniu do rezultatów z 2015 r. Tam gdzie tylko było to możliwe, prezentujemy dane skonsolidowane.

Ranking 50 największych banków w Polsce 2017 wg Miesięcznika Finansowego BANK
Ranking 50 największych banków w Polsce 2017 wg Miesięcznika Finansowego BANK

Tegoroczna edycja rankingu największych banków „Miesięcznika Finansowego BANK” została oparta na wynikach 19 instytucji finansowych (przed rokiem pokazaliśmy 21 banków). Prezentuje wyniki uzyskane przez nie w 2016 r. w odniesieniu do rezultatów z 2015 r. Tam gdzie tylko było to możliwe, prezentujemy dane skonsolidowane.

W tabelach zawierających szczegółowe dane o bankach uczestnicy naszego rankingu, uszeregowani zostali według malejącej wielkości sumy bilansowej. Dane te pochodzą z kilku źródeł – przede wszystkim z nadesłanych przez uczestniczące banki: bilansu, rachunku wyników oraz z informacji dodatkowych z ankiety. W przypadku banków giełdowych, które nie przysłały nam ankiet, publikujemy dane z rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Te dotyczące Santander Consumer Banku są częścią skonsolidowane- go sprawozdania grupy BZ WBK, dlatego nie uwzględniamy ich przy wyliczaniu sum aktywów, kredytów itp. dla wszystkich 19 instytucji prezentowanych w rankingu, bo wówczas liczylibyśmy podwójnie. Oprócz rankingu głównego, pokazujemy dodatkowe zestawienia, które szerzej merytorycznie opisane zostały w tekstach analitycznych dotyczących podrankingów, czyli zestawień ukazujących banki według dodatkowych kryteriów, takich jak: efektywność czy pozycja na rynku finansowania nieruchomości. Od bieżącej edycji wprowadziliśmy nowe formuły dwóch podrankingów – prezentujące pozycję na rynku bankowości dla klienta detalicznego i korporacyjnego.

Jedna z części wysłanej do banków ankiety zawierała pytania dotyczące warunków oraz kosztów związanych z prowadzeniem rachunków dla osób fizycznych. Na podstawie uzyskanych informacji przygotowaliśmy materiał porównujący efekty współpracy klienta z różnymi bankami i korzystania z różnych typów rachunków. Pokazujemy wyłącznie dane tych instytucji, które dostarczyły nam odpowiednie informacje i tylko o tych kontach, których parametry znalazły się w odesłanych nam ankietach.

Tam gdzie informujemy o kolejności banków w danej ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: