50. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos: PZU kładzie kamień milowy pod globalny rozwój regionu Trójmorza

Wydarzenia

Podpisanie memorandum tworzącego Business Council of Growing Europe
Fot. PZU

Przedstawiciele 12 największych i najbardziej dynamicznych przedsiębiorstw Europy Środkowo-Wschodniej (#CEE) podpisali memorandum tworzące Business Council of Growing Europe. @GrupaPZU #PZU #Pekao #WEF2020 @Davos #wef20 @wef

Hasłem przewodnim Rady Biznesu jest Growing Europe, obrazujące cechę wszystkich 11 krajów  Europy Środkowo-Wschodniej, jaką jest stabilny rozwój. Koalicja 12 firm podpisała Memorandum założycielskie w Domu Polskim w Davos podczas dorocznego, jubileuszowego 50. Światowego Forum Ekonomicznego. Firmy założyciele to: PZU, Banca Comercială Română, Bolt, Bulpros, Exponea, Gedeon Richter, OTP Bank, Bank Pekao, Prezi, Riko Group, Triglav Group i UiPath.

Celem powołanej Rady jest promocja Europy Środkowo-Wschodniej jako miejsca atrakcyjnego dla inwestorów z całego świata oraz stworzenie z niej hubu dla rozwoju najnowszych technologii, infrastruktury i źródeł energii odnawialnych. Deklaracja zakłada organizację wspólnych wydarzeń na rzecz promocji regionu, udział w panelach i spotkaniach podczas najważniejszych konferencji i imprez o charakterze gospodarczym, a także współpracę z ekspertami i doradcami.

Czytaj także: Światowe Forum Ekonomiczne w Davos: prezydent Andrzej Duda otworzył Dom Polski zorganizowany przez PZU i Pekao >>>

- Region Europy Środkowo-Wschodniej osiągnął już tak wysoki stopień rozwoju, że powinien stać się najbardziej atrakcyjnym kierunkiem dla inwestycji z całego świata. Ekonomiczna, polityczna i społeczna stabilność jest gwarancją stabilnego wzrostu ekonomicznego niezależnie od cyklu koniunkturalnego. Dzięki połączeniu sił możemy zwiększać świadomość dynamiki, przedsiębiorczości i innowacyjności naszej części Europy. Tworząc Radę Biznesu Business Council of Growing Europe  wysyłamy pozytywny sygnał dla Unii Europejskiej i całego świata i mówimy mocnym głosem” Europa nie broni swojego status quo, Europa rozwija się, inwestuj w rozwijającej się Europie” – powiedział Paweł Surówka, prezes zarządu PZU. – Od teraz Europa Środkowo-Wschodnia ma swoją radę biznesu, ma swój głos i zaangażowanych liderów, którzy chcą razem pracować nad jej  promocją.

- Jesteśmy dumni z bycia częścią jednej z największych grup finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Mamy przekonanie, że to najwyższy czas, aby ten region stał się kluczowy na technologicznej i innowacyjnej mapie świata – powiedział Marek Lusztyn, prezes zarządu Banku Pekao.

- W naszym przekonaniu Europa Środkowa-Wschodnia zapewnia świetne możliwości inwestycyjne na szczeblu globalnym. Brakowało jednak wspólnej inicjatywy, by móc skutecznie zabiegać o globalnych inwestorów. Dlatego właśnie wspieramy wszelkie transgraniczne działania mające na celu, szerszą promocję regionu, a także nawiązywanie bliższej współpracy biznesowej. Uważamy, że nowa inicjatywa Growing Europe to ważny krok na drodze do osiągnięcia tych celów – powiedział Andrzej Slapar, CEO Triglav Group.

- Jeszcze nigdy w historii Unii Europejskiej, upowszechnianie cyfrowej transformacji i tworzenie niezawodnego środowiska wdrożeń technologii sztucznej inteligencji i automatyzacji, nie miało tak wysokiego priorytetu - powiedział Vargha Moayed, Chief Strategy Officer w UiPath. - Ta technologia trwale zmienia sposób w jaki pracujemy. Firma UiPath zobowiązała się do rozwoju środowiska pracy w przyszłości w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i na całym świecie. Z satysfakcją przystępujemy do grona współzałożycieli tej inicjatywy i chcemy wraz z innymi jej uczestnikami dążyć do utworzenia w regionie CEE centrum przyszłego cyfrowego rozwoju.

- W ciągu dziesięciu lat od powstania firmy Prezi na Węgrzech – a zaczynaliśmy w samym środku gospodarczej recesji, podejmując morderczą konkurencję z takimi gigantami, jak Microsoft, Apple czy Google – udało nam się rozwinąć działalność na całym świecie. Dziś mamy ponad 100 mln użytkowników i prowadzimy biura w Budapeszcie, San Francisco oraz w łotewskiej Rydze. Nasz sukces dowodzi, że Europa Środkowo-Wschodnia potrafi uczestniczyć w globalnej gospodarce i jej rozwoju. Z przyjemnością dołączamy do grona członków-założycieli Rady Biznesu CEE, by wspierać rozwój, innowacje i inwestycje w tym regionie – powiedział Peter Arvai, CEO i współzałożyciel Prezi.

- Obecnie region Europy Środkowej rozwija się ambitnie, jednocześnie stanowiąc wzór odporności na zawirowania. Nasz region oferuje wyjątkowe połączenie wysoko wykwalifikowanych kadr, stabilnego otoczenia dla biznesu oraz demokratycznych wartości. Dzisiaj przedstawiciele biznesu, zobowiązują się do wypracowania wspólnej wizji w obszarze polityki, inwestycji i transformacji społecznej, dzięki którym nasz region stanie się światowym centrum biznesu i nowych idei” – powiedział Sergiu Manea, CEO Banca Comerciala Romana (BCR).

Bezprecedensowa transformacja

Transformacja, jaką przeszły kraje Europy Środkowo-Wschodniej, jest bez precedensu. Zaledwie 30 lat wystarczyło, żeby kraje, które znajdowały się za żelazną kurtyną, teraz były pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej, Paktu Północnoatlantyckiego czy Światowej Organizacji Handlu. Kraje, które wkraczały do globalnego systemu wolnorynkowego z bagażem funkcjonowania w gospodarce centralnie planowanej, stały się ważnym motorem wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej, co potwierdzają dane makroekonomiczne.

Łączny produkt krajowy brutto 11 krajów regionu Trójmorza (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry) wynosi blisko 1,2 biliona euro. Ich gospodarki generują łącznie 20 proc. wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej stanowiły w 2015 roku zaledwie 2 proc. wartości dla całej Unii Europejskiej. W 2018 roku było to już 15 proc., czyli ponad siedem razy więcej niż zaledwie trzy lata wcześniej.

O sile regionu świadczy również potencjał jego mieszkańców, których obecnie jest ponad 100 milionów. Dawne kraje bloku wschodniego wchodzące skład regionu Trójmorza posiadają wysoki odsetek osób z wyższym wykształceniem w wieku 25-64, co wskazuje na olbrzymi potencjał zawodowy regionu. Sama Polska ma więcej absolwentów kończących kierunki STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, matematyka) niż Włochy czy Hiszpania. Testy PISA potwierdzają, że młodzież z Polski i Estonii należy do światowej czołówki we wszystkich trzech obszarach objętych badaniem: czytaniu i interpretacji, matematyce i rozumowaniu przyrodniczym.

Udostępnij artykuł: