500 mln zł na B+R z Funduszy Europejskich – Szybka Ścieżka dla Mazowsza

Firma

Nowe produkty, usługi i technologie powstające na terenie województwa mazowieckiego mogą liczyć na dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Na innowatorów czeka 500 mln zł z Programu Inteligentny Rozwój.

euro fundusze UE
Fot. Stock.Adobe.com / tunedin

Nowe produkty, usługi i technologie powstające na terenie województwa mazowieckiego mogą liczyć na dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Na innowatorów czeka 500 mln zł z Programu Inteligentny Rozwój.

#MałgorzataJarosińskaJedynak: Oczekujemy, że przedsiębiorstwa, które zrealizują projekty B+R będą mogły po fazie wdrożenia konkurować na rynkach europejskich i światowych #FunduszeUE #Innowacje #B+R #SzybkaŚcieżka #InteligentnyRozwój @MFIPR_GOV_PL

− Fundusze Europejskie wspierają innowacje. Liczymy na dobre propozycje w naborze dla Mazowsza w sprawdzonej i przyjaznej dla przedsiębiorców Szybkiej Ścieżce. Doświadczenie zeszłorocznego konkursu pokazuje, że na Mazowszu firmy zgłaszają duże zainteresowanie uzyskaniem dofinansowania na działalność B+R.

Dlatego przeznaczamy na ten konkurs największą pulę środków dla jednego regionu. Oczekujemy, że przedsiębiorstwa, które zrealizują projekty B+R będą mogły po fazie wdrożenia z powodzeniem konkurować na rynkach europejskich i światowych − mówi minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Co najmniej jedna Krajowa Inteligentna Specjalizacja

Szybka Ścieżka dla Mazowsza jest instrumentem wsparcia kierowanym szeroko: do przedsiębiorców – niezależnie od wielkości firmy − oraz konsorcjów z udziałem przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych. Pomysł, który ma szansę na dofinansowanie, powinien wpisywać się w minimum jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.

W przypadku projektu realizowanego samodzielnie, wnioskodawca musi realizować projekt na terenie Mazowsza, a w przypadku konsorcjum, przynajmniej jeden z konsorcjantów winien realizować projekt na Mazowszu.

Czytaj także: PARP: Polskie start-upy w przededniu ekspansji globalnej

80 proc. wartości dofinansowania

Na co można otrzymać dofinansowanie? Na badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe czyli te, które pozwolą na komercjalizację danego rozwiązania.

Obligatoryjnym elementem prac są jedynie eksperymentalne prace rozwojowe. Minimalna wartość projektu w przypadku pojedynczego MŚP to 1 mln zł, a w przypadku dużych firm oraz konsorcjów 2 mln zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektów nie może przekroczyć 50 mln euro. Dofinansowanie może wynieść aż do 80% wartości badań przemysłowych prowadzonych w projekcie.

Wysokość dofinansowania zależna jest przede wszystkim od rodzaju prac prowadzonych w projekcie oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Wnioski od 9 kwietnia do 14 maja 2020

Nabór wniosków rozpocznie się 9 kwietnia i potrwa do 14 maja 2020 r., do godz. 16.00.

W ubiegłorocznym konkursie dedykowanym projektom realizowanym na terenie województwa mazowieckiego czyli Ścieżce dla Mazowsza finansowanie otrzymało 56 projektów, a do innowatorów trafiło łącznie niemal 500 mln złotych.

Wśród sfinansowanych technologii znalazły się m.in. substytut czerwonych krwinek, innowacyjna usługa carsharingu 2.0, sensory dla przemysłu 4.0 i IoT czy platforma do e-marketingu. Chętnych do skorzystania ze wsparcia było jednak znacznie więcej, o dofinansowanie starało się aż 211 projektów.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ncbr.gov.pl.

 [link do dokumentacji: https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-31112020-szybka-sciezka-dla-mazowsza].

Udostępnij artykuł: