54 proc. firm za przystąpieniem Polski do strefy euro

Firma / Gospodarka

54 proc. przedsiębiorców jest zwolennikami przystąpienia Polski do strefy euro – wynika z ankiety, którą Konfederacja Lewiatan przeprowadziła w kwietniu br. wśród swoich członków. Prawie 9 na 10 firm opowiada się za ściślejszą integracją państw członkowskich UE we wszystkich dziedzinach.

Złoty i euro - pieniądze
Złoty i euro Fot. stock.adobe.comwhitelook

54 proc. przedsiębiorców jest zwolennikami przystąpienia Polski do strefy euro – wynika z ankiety, którą Konfederacja Lewiatan przeprowadziła w kwietniu br. wśród swoich członków. Prawie 9 na 10 firm opowiada się za ściślejszą integracją państw członkowskich UE we wszystkich dziedzinach.

#KonfederacjaLewiatan: prawie 9 na 10 firm opowiada się za ściślejszą integracją państw członkowskich #UE we wszystkich dziedzinach @LewiatanTweets

26 maja br. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Mieszkańcy 28 państw zdecydują kto przez kolejnych 5 lat będzie tworzyć regulacje dotyczące m.in. unijnej gospodarki i jednolitego rynku. W przededniu wyborów zapytaliśmy przedsiębiorców czego oczekują od UE w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego (2019-2024).Czytaj także: Polska w strefie euro: zaraz czy za kilkadziesiąt lat?

Brak zgody co do kształtu UE

Silne poparcie dla wspólnoty, wyrażone przez respondentów, nie oznacza jednak zgody co do jej kształtu. 39 proc. firm uważa bowiem, że obecne uprawnienia instytucji unijnych nie powinny być dalej zwiększane, a proces decyzyjny powinien zostać zorganizowany inaczej. 32 proc. jest przeciwnego zdania i opowiada się za zwiększeniem kompetencji Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej.

Priorytety unijnego budżetu

Zdaniem przedsiębiorstw priorytetem nowego wieloletniego budżetu UE powinna być przede wszystkim ochrona środowiska i walka ze zmianami klimatycznymi, a także niskoemisyjny transport (58 proc.), wsparcie sektora MŚP (53 proc.) oraz znoszenie barier na rynku wewnętrznym i rozwój jednolitego rynku (46 proc.).54 proc. firm uważa, że Polska powinna przystąpić do strefy euro, 14 proc. jest temu przeciwna, a 32 proc. nie ma zdania w tej sprawie.
Udostępnij artykuł: