55 uroczystość wręczenia Certyfikatów ZBP

Wydarzenia

Kolejnych 110 pracowników polskich instytucji finansowych dołączyło do prestiżowego grona posiadaczy stopni zawodowych, przyznawanych w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej

Certyfikaty ZBP, uroczystość wręczenia

Kolejnych 110 pracowników polskich instytucji finansowych dołączyło do prestiżowego grona posiadaczy stopni zawodowych, przyznawanych w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej

Krzysztof Pietraszkiewicz: Niezmiernie cieszy nas fakt, iż po miesiącach wytężonej pracy, po niełatwych egzaminach i praktykach w bankach, mogą Państwo pojawić się w Klubie Bankowca i odebrać to symboliczne potwierdzenie kompetencji, jakim jest Certyfikat #ZBP

11 grudnia br. w warszawskim Klubie Bankowca po raz pięćdziesiąty piąty wręczono Certyfikaty Związku Banków Polskich, potwierdzające uzyskanie stopni zawodowych  Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych,  Dyplomowanego Pracownika Bankowego, Menedżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością oraz Senior Menedżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością.Przybyłych na tę szczególną uroczystość gości powitał prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz. - Niezmiernie cieszy nas fakt, iż po miesiącach wytężonej pracy, po niełatwych egzaminach i praktykach w bankach, mogą Państwo pojawić się w Klubie Bankowca i odebrać to symboliczne potwierdzenie kompetencji, jakim jest Certyfikat ZBP – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz. Przypomniał on, iż to dzięki wysiłkom bankowców rodzimy system finansowy wyróżnia się nawet na tle najlepiej rozwiniętych gospodarek świata.Wyznacznikiem tej innowacyjności jest między innymi 37 mln rachunków bankowych dostępnych online, jeden z najnowocześniejszych na świecie systemów płatniczo-rozliczeniowych czy też skuteczne mechanizmy oceny zdolności kredytowej, z wykorzystaniem baz danych BIK, BIG InfoMonitor oraz ZBP.

Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii teleinformatycznych usługi bankowe w Polsce dostępne są dla wszystkich bez wyjątków. - Cieszy nas, że ponad 85% Polaków posiada rachunki bankowe, i że możemy wykorzystywać nowe technologie w celu przeciwdziałania bankowemu wykluczeniu. Myślę tu o osobach dotkniętych różnego rodzaju niepełnosprawnościami, również tymi związanymi z osiąganiem wieku senioralnego. 164 tysiące  polskich bankowców robi dosłownie wszystko, by usługi bankowe były nie tylko jak najwyższej jakości, ale również jak najbardziej dostępne dla wszystkich – zaznaczył prezes ZBP.Niestety, pomimo tak licznych udogodnień wielu Polaków wciąż nie dysponuje odpowiednią wiedzą na temat gospodarowania domowymi finansami. Potężne zaległości w tym obszarze starają się nadrabiać właśnie pracownicy sektora finansowego, uczestnicząc w licznych przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym.- Ponad 120 banków włączyło się do programu powszechnej edukacji dzieci i młodzieży, ale także studentów. Przeszło 1100 wolontariuszy bankowych i kilka tysięcy nauczycieli prowadzi specjalne lekcje i spotkania z zakresu finansów, cyberbezpieczeństwa, nowoczesnych metod zarządzania ryzykiem, wykorzystywania informacji gospodarczej czy wreszcie gospodarki elektronicznej. Z roku na rok znaczenie tego stale modyfikowanego i udoskonalanego programu będzie rosnąć. Jako bankowcy udowadniamy w sposób jednoznaczny, że troska o rozwój naszego kraju, o bezpieczeństwo świadczenia usług finansowych jest dla nas bardzo ważna. Cieszy nas to, że możemy budować potencjał materialny i intelektualny polskiego społeczeństwa - wskazał prezes ZBP.Na problem niewłaściwego podejścia wielu naszych rodaków do edukacji zwrócił również uwagę prof. dr hab. Lech Kurkliński, przewodniczący Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. - Społeczeństwo polskie odstaje od krajów Europy Zachodniej pod względem ustawicznej edukacji, tam duża część wie że powinna się kształcić w sposób permanentny, w Polsce bardzo często kończymy edukację na podstawowym kursie. Osób, które chcą pogłębiać edukację później nie jest zbyt wiele. Państwo o tym pamiętają – wskazał prof. Kurkliński. 

Jak pracownicy sektora finansowego mogą uzyskać Certyfikat ZBP?Aby uzyskać wybrany stopień zawodowy, potwierdzony Certyfikatem ZBP, wymagany jest zdany egzamin przed Komisją Egzaminacyjną ZBP. Kursy przygotowujące do egzaminów prowadzą instytucje szkoleniowe, akredytowane przy ZBP (także szkoły bankowe, uczelnie wyższe). Do egzaminu można także przystąpić bez udziału w szkoleniach. Pracownik ubiegający się o uzyskanie Certyfikatu musi wykazać się także odpowiednim stażem pracy w sektorze finansowym i posiadać potwierdzone przez pracodawcę umiejętności i postawy.Więcej informacji nt. możliwości przystąpienia do szkoleń i egzaminów organizowanych zgodnie z potrzebami instytucji finansowych udzieli w biurze ZBP Wojciech Golicz, Doradca Zarządu koordynujący proces certyfikacji ZBP w Systemie Standardów, adres e-mail wojciech.golicz@zbp.pl Zapraszamy także do wypełnienia formularza kontaktowego dostępnego pod linkiem  http://zbp.pl/certyfikatyZBP_v2/  lub www.zbp.pl/standardy_kwalifikacyjne W zakresie certyfikacji procesowej kadr finansowych zapraszamy na stronę www.certyfikacjaprocesowa.plLista 110 pracowników sektora bankowego, którzy uzyskali stopnie zawodowe w dniu 11.12.2018, Klub Bankowca w Warszawie dostępna tutaj
Udostępnij artykuł: