6 reaktorów w Polsce, pierwszy ma ruszyć w 2033 roku, rząd przyjął aktualizację programu energetyki jądrowej

ESG

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie aktualizacji rządowego programu wieloletniego "Program polskiej energetyki jądrowej", podało Ministerstwo Klimatu. Dokument oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski.

Elektrownia atomowa
Fot. stock.adobe.com/Bernard 63

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie aktualizacji rządowego programu wieloletniego "Program polskiej energetyki jądrowej", podało Ministerstwo Klimatu. Dokument oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski.

.@MinKlimatu: Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie aktualizacji rządowego programu wieloletniego "Program polskiej energetyki jądrowej" #EnergetykaJądrowa

"Celem 'Programu polskiej energetyki jądrowej' jest budowa oraz oddanie do eksploatacji w Polsce elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o sprawdzone, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+)" - czytamy w komunikacie.

"Przyjęcie przez Radę Ministrów przedłożonej przez Ministerstwo Klimatu uchwały aktualizującej 'Program polskiej energetyki jądrowej' to kamień milowy na drodze naszego kraju do posiadania stabilnego, zeroemisyjnego źródła energii. Dzięki energetyce jądrowej będziemy mogli zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne" - powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, cytowany w komunikacie.

Czytaj także: Ministerstwo Energii: pierwsza polska elektrownia jądrowa ruszy w 2033 r. >>>

Wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej opiera się na trzech filarach

Wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej opiera się na trzech filarach: bezpieczeństwie energetycznym, klimacie i środowisku oraz ekonomii, podano w materiale.

"Wprowadzenie elektrowni jądrowych oznaczać będzie wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego, głównie poprzez dywersyfikację bazy paliwowej i kierunków dostaw nośników energii oraz zastąpienie starzejącego się parku wysokoemisyjnych bloków węglowych" - czytamy dalej.

Obniżenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery

Energetyka jądrowa ma zapewnić także radykalne obniżenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery z sektora elektroenergetycznego oraz niskie środowiskowe koszty zewnętrzne.

"Przykłady dużych, uprzemysłowionych i wysokorozwiniętych państw i regionów, takich jak Francja, Szwecja oraz kanadyjska prowincja Ontario dowodzą, że energetyka jądrowa przyczynia się do skutecznej, szybkiej i głębokiej dekarbonizacji elektroenergetyki. We wszystkich tych przypadkach radykalnie zredukowano emisje do poziomu znacznie poniżej 100 kg CO2/MWh opierając się głównie na energetyce jądrowej (Francja) lub na kombinacji energetyki jądrowej i dużej energetyki wodnej (Szwecja, Ontario). Globalnie wykorzystanie energetyki jądrowej pozwoliło uniknąć emisji 64 gigaton CO2, co uratowało życie 1,84 miliona ludzi na całym świecie (wyliczył klimatolog James Hansen w magazynie 'Nature")" - wskazano także.

Elektrownie jądrowe mogą zahamować wzrost kosztów energii dla odbiorców

W kontekście gospodarczym założono, że elektrownie jądrowe mogą zahamować wzrost kosztów energii dla odbiorców, a nawet je obniżyć, licząc pełny rachunek dla odbiorcy końcowego. Wynikać ma to z faktu, że są one najtańszymi źródłami energii przy uwzględnieniu pełnego rachunku kosztów (inwestorskie, systemowe, sieciowe, środowiskowe, zdrowotne, inne zewnętrzne) oraz czynnika długiego czasu pracy po okresie amortyzacji.

Zakładany model inwestycji obejmuje realizację projektu z wykorzystaniem jednej technologii - co pozwolić ma m.in. na uzyskanie efektu skali, jednego współinwestora strategicznego powiązanego z dostawcą technologii oraz zachowanie kontroli Skarbu Państwa nad realizacją programu.

"Program, jako zamierzenie rządowe realizowane przez spółkę skarbu państwa, przewiduje zastosowanie dużych i sprawdzonych reaktorów typu wodnego ciśnieniowego, o mocy jednostkowej powyżej 1 000 MWe, m.in. z uwagi na bogate doświadczenie eksploatacyjne oraz znakomitą charakterystykę bezpieczeństwa" - czytamy dalej.

Wytypowane lokalizacje elektrowni jądrowych

Wytypowane lokalizacje elektrowni jądrowych są tożsame z lokalizacjami określonymi w "Programie polskiej energetyki jądrowej" z 2014 r. Przy aktualizacji programu dokonano natomiast ponownego oszacowania wydatków niezbędnych do poniesienia dla jego realizacji.

Zgodnie ze zaktualizowanym we wrześniu br. projektem Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. zeroemisyjny system energetyczny będą tworzyć ok. 8-11 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej i ok. 6-9 GW w energetyce jądrowej do 2040 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: