609 milionów euro z unijnych funduszy regionalnych na poprawę transportu drogowego i miejskiego w Polsce

Finanse i gospodarka

Komisja Europejska zatwierdziła przeznaczenie ponad 515 mln euro z unijnego Funduszu Spójności oraz 94 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację odpowiednio czterech inwestycji i jednego dużego projektu służących modernizacji transportu drogowego i miejskiego w Polsce. Cztery inwestycje drogowe mają na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach oraz zwiększenie przepustowości i poprawa jakości korytarzy transportowych w ruchu krajowym i tranzytowym.

Komisja Europejska zatwierdziła przeznaczenie ponad 515 mln euro z unijnego Funduszu Spójności oraz 94 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację odpowiednio czterech inwestycji i jednego dużego projektu służących modernizacji transportu drogowego i miejskiego w Polsce. Cztery inwestycje drogowe mają na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach oraz zwiększenie przepustowości i poprawa jakości korytarzy transportowych w ruchu krajowym i tranzytowym.

Projekt w zakresie transportu miejskiego ma zapewnić mieszkańcom i przyjezdnym lepsze i bardziej komfortowe warunki podróżowania na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

Komisarz do spraw polityki regionalnej, Corina Creţu powiedziała "Dzięki tym inwestycjom nastąpi istotna poprawa systemu transportowego w Polsce. Pragnę podkreślić, jak duże znaczenie ma dla kraju infrastruktura transportowa. Wygodne połączenia drogowe, komfortowy i przyjazny dla środowiska system transportowy mają ogromny wpływ na atrakcyjność obszaru dla przedsiębiorców i turystów, na konkurencyjność lokalnej i krajowej gospodarki,  a także na jakość codziennego życia mieszkańców."

Co równie ważne, niektóre z tych projektów przyczyniają się do zmniejszenia zanieczyszczenia, inne z kolei zakładają budowę elementów służących ochronie środowiska, takich jak przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i oczyszczalnie ścieków deszczowych.

Pierwsza inwestycja polega na budowie ośmiokilometrowego odcinka Trasy Sucharskiego w Gdańsku. Trasa ta połączy port w Gdańsku z siecią TEN-T Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa drogowego i dostępności Gdańska oraz Północnej Polski. Unia Europejska, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, sfinansuje 94 mln euro z całkowitej kwoty inwestycji wynoszącej ponad 118 mln euro. Zakończenie projektu planowane jest na 2015 r.

Drugi projekt związany jest z budową dziesięciokilometrowego odcinka Trasy Słowackiego w Gdańsku, obejmującego tunel pod Martwą Wisłą. Droga będzie jedną z najważniejszych arterii w Gdańsku na osi Wschód-Zachód i usprawni połączenie miasta z  portem morskim oraz portem lotniczym, udrażniając ruch w mieście.

Trzeci projekt ma na celu modernizację transportu publicznego na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez wymianę taboru na nowoczesne, niskopodłogowe tramwaje o większej pojemności, a także usprawnienie systemu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Projekt podniesie komfort podróży na większości popularnych linii tramwajowych i zwiększy udział przyjaznego dla środowiska taboru obsługującego mieszkańców Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Co równie ważne, uproszczenie systemu sprzedaży biletów będzie miało pozytywny wpływ na gospodarczą i turystyczną aktrakcyjność regionu. Zakończenie projektu jest planowane na grudzień 2015 r.

Zarówno czwarta jak i piąta inwestycja obejmują budowę obwodnic, pierwsza w Stargardzie Szczecińskim, druga na Podlasiu. Obydwa projekty, będące częścią sieci TEN-T, mają na celu podniesienie komfortu i szybkości podróżowania w ruchu dalekobieżnym, a także zwiększenie dostępności tych regionów. Projekty przyczynią się również do podniesienia jakości życia okolicznych mieszkańców, gwarantując odpowiedni poziom bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom nowych dróg, a także zwiększając konkurencyjność gospodarczą regionu. O ile pierwszy projekt zrealizowano już w 2012 r., o tyle zakończenie drugiego jest planowane na 2016 r.

Wszystkie inwestycje są finansowane w ramach polskiego programu operacyjnego "Infrastruktura i środowisko". Pierwszy projekt objęty jest priorytetem "Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe". Drugi i trzeci projekt objęte są priorytetem "Transport przyjazny środowisku". Czwarty i piąty projekt objęte są priorytetem "Drogowa i lotnicza sieć TEN-T".

Źródło: Komisja Europejska

Udostępnij artykuł: