65 urodziny GBS Banku

Bankowość

W roku bieżącym mija 65 lat nieprzerwanej działalności . I choć instytucje finansowe kojarzą nam się najczęściej z płatnościami, z regulowaniem zadłużeń, spłat, tak GBS Bank wywołuje inne skojarzenia. Jest to miejsce, w którym można załatwić sprawy w sposób sąsiedzki, przyjacielski. W obecnych czasach są to bardzo cenione wartości.

Na stronie internetowej banku (www.gbsbank.pl)znajdują się informacje tzw. kamienie milowe w historii banku. Można przeczytać o tym, że bank powstał w 1947 roku, a wszystko zaczęło się od grupy pionierów-osadników, która zainicjowała utworzenie w Barlinku instytucji oszczędnościowo-pożyczkowej. W 1954 roku zarejestrowano punkt kasowy w Pełczycach. Była to pierwsza, odrębna placówka banku, dziś jest ich dwadzieścia pięć.

Lata 60-te dla banku były dość trudne, ponieważ borykał się z problemami lokalowymi. W jednym z dwóch pomieszczeń znajdował się stół zwany przez pracowników oraz klientów „stołem pingpongowym”, przy którym skupiła się cała załoga banku. Rejestrowano tam operacje księgowe i wykonywano wszystkie czynności administracyjne. Pomimo niesprzyjających warunków lokalowych pracownicy potrafili jak zawsze fachowo obsłużyć klientów. Na stronie banku została zamieszczona historyczna wypowiedź jednego z rolników, który stwierdził, że każda instytucja powinna brać przykład z kierownictwa i pracowników banku w załatwianiu interesów oraz przede wszystkim w okazywaniu szacunku rolnikom. A jak wiadomo, jak szanujesz ludzi, tak oni ciebie.

Istniejąca obecnie siedziba centrali GBS Banku została wybudowana w 1975 roku, dzięki Janowi Czajce, ówczesnemu prezesowi zarządu banku. Jak można się domyślić, polepszyły się wtedy znacznie warunki lokalowe. Jednak dopiero w 1980 roku w piwnicach budynku otwarto skarbiec i wrzutnię nocną. Miejsca te były niezbędne z uwagi na dynamiczny rozwój i kasową obsługę wszystkich instytucji posiadających swoją siedzibę w Barlinku. W 1989 r. rozpoczęła się konkurencja na rynku usług finansowych, wtedy bowiem swoją działalność rozpoczęło kilka banków m.in. Bank Śląski, Wielkopolski Bank Kredytowy, Bank Zachodni oraz Bank Przemysłowo – Handlowy.

Okresem przełomowym dla GBS Banku były burzliwe lata 90-te, w które to bank po rozstaniu z Bankiem Gospodarki Żywnościowej, wszedł jako instytucja w pełni samodzielna. Rozpoczęło się poszukiwanie z innymi bankami spółdzielczymi, rozwiązań ograniczających wysokie ryzyko prowadzenia działalności w okresie transformacji. W ten sposób powstał Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu oraz Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

Dla GBS Banku był to początek dynamicznego rozwoju. 17 grudnia 1993 roku Zbigniew Wielgosz objął funkcję prezesa zarządu, zmieniło się kierownictwo banku, a przede wszystkim filozofia działania. Określono główne czynniki determinujące rozwój banku, a mianowicie sprawną i efektywną organizację, ambitną strategię rozwoju, przyjazne nastawienie do klienta oraz dbałość o rozwój regionu na terenie którego bank działa. Od tego czasu rozpoczął się dynamiczny rozwój placówek. Powstawały kolejne oddziały, bank połączył się z czterema bankami spółdzielczymi. Kolejna znacząca zmiana dla GBS Banku to podpisanie umowy zrzeszającej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, na mocy której bank nawiązał współpracę z największą grupą banków spółdzielczych w Polsce. Przejście to było ważne dla obydwu strona, ponieważ GBS Bank jest największą instytucją finansową w regionie zachodniopomorskim. Kolejną datą ważną dla banku jest 28 lipca 2011 roku, kiedy bank zadebiutował na Rynku Obligacji Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Na dzień dzisiejszy GBS Bank spokojnie może konkurować z bankami komercyjnymi zarówno nowoczesnością jak i jakością obsługi. Patrząc na produkty i usługi trudno zauważyć różnicę. Klienci mogą liczyć na kompleksową obsługę, a oprócz znanych powszechnie produktów takich jak kredyty, depozyty i rachunki, bank oferuje klientom produkty swoich partnerów, czyli Grupy BPS, VB Leasing Polska, Union Investment TFI, Cncordia Ubezpieczenia, a także fundusze poręczeniowe. Obecnie bank bierze udział w projekcie JEREMIE, którego menadżerem jest Bank Gospodarki Krajowej. Poza tym w ofercie banku można znaleźć cały wachlarz kart w tym z opcją zbliżeniową, a także dostęp do konta przez Internet oraz w terminalach przy pomocy karty mikroprocesorowej.

Banki Spółdzielcze charakteryzuje inna filozofia prowadzenia działowości. Bardzo mocno angażują się w rozwój gospodarczy i społeczno – kulturalny regionów w których działają. Chodzi o to, że część środków które bank wypracuje, inwestowane jest w środowiska lokalne z korzyścią dla mieszkańców. Można powiedzieć, że pomiędzy bankami spółdzielczymi, ich klientami i samorządami lokalnymi krąży pieniądz, który pomaga w realizowaniu wielu inicjatyw i projektów.

Podsumowując. Na dzień dzisiejszy GBS Bank posiada 25 placówek, w tym 14 oddziałów m.in. dwa oddziały w Szczecinie, Gorzowie i Stargardzie. Obecnie trwają prace nad otwarciem kolejnej 26 placówki w Chojnie. Bank posiada nową stronę internetową oraz profil na Facebooku i Youtube. Pracownicy banku to wykształceni ludzie o wysokich kwalifikacjach, nastawieni na rozwój i ciągłe podnoszenie umiejętności. To ludzie zaangażowani w swoją pracę, o czym może świadczyć certyfikat jakości ISO 9001 – 2008, który bank już od 2007 roku, z roku na rok broni.

Źródło: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku

Udostępnij artykuł: