675 mln złotych od BNP Paribas i EBOR na podniesienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Polsce

ESG

Zielone finansowanie w wysokości 675 mln złotych wesprze inwestycje w energooszczędne rozwiązania technologiczne: 450 mln złotych zielonego kredytu od EBOR dla Banku BNP Paribas i 225 mln złotych wkładu Banku BNP Paribas. Środki przeznaczone będą na wsparcie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Polsce, poinformował Bank w komnikacie.

transformacja energetyczna, pokrętło z napisem zielona energi i drugie z napisem węgiel
Fot. stock.adobe.com / Olivier Le Moal

Zielone finansowanie w wysokości 675 mln złotych wesprze inwestycje w energooszczędne rozwiązania technologiczne: 450 mln złotych zielonego kredytu od EBOR dla Banku BNP Paribas i 225 mln złotych wkładu Banku BNP Paribas. Środki przeznaczone będą na wsparcie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Polsce, poinformował Bank w komnikacie.

W sytuacji rosnących cen energii w całej Europie Polacy zyskają możliwość poprawy efektywności energetycznej swoich domów i obniżenia rachunków za energię dzięki przełomowemu programowi uzgodnionemu pomiędzy Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR), a Bankiem BNP Paribas.

Wspólne finansowanie pożyczek na wymianę kotłów

EBOR udziela Bankowi BNP Paribas kredytu w wysokości 450 mln złotych z przeznaczeniem na udzielanie kredytów detalicznych na inwestycje w energooszczędne rozwiązania i wysokowydajne technologie w nieruchomościach mieszkaniowych w całym kraju.

Bank BNP Paribas zobowiązał się do zapewnienia środków własnych w wysokości 225 mln złotych na dodatkowe wsparcie realizacji tego programu.

Około 70% domów jednorodzinnych w Polsce jest ogrzewanych ciepłem otrzymywanym ze spalania węgla. Jednocześnie większość (90%) energii elektrycznej wytwarzanej w Polsce pochodzi ze spalania węgla

Osoby fizyczne będą mogły pożyczać środki na wymianę kotłów węglowych na pompy ciepła, ocieplanie domów oraz szereg innych usprawnień efektywności energetycznej swoich domów. Przewiduje się, że głównymi beneficjentami programu będą właściciele domów jednorodzinnych, które stanowią ponad 50% zasobów budownictwa mieszkaniowego w Polsce.

Czytaj także: Nowelizacja ustawy o OZE uderza w prosumentów

Wsparcie procesu transformacji energetycznej

Celem tej wspólnej inicjatywy Banku BNP Paribas i EBOR jest pomoc w walce z problemem wysokiej energochłonności i emisyjności dwutlenku węgla w sektorze budownictwa mieszkaniowego w Polsce oraz wsparcie transformacji kraju w kierunku gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmniejszenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych.

Kredytobiorcy będą mogli dokonywać wyboru spośród (...) rozwiązań technologicznych z listy kwalifikowalnych technologii krajowych i zagranicznych zgodnych z założeniami programu „Czyste Powietrze"

Działania podejmowane w ramach tego programu przyczynią się również do realizacji celów programu „Czyste Powietrze” uruchomionego przez polski rząd w 2018 roku z myślą o poprawie jakości powietrza w kraju, który jest również kluczową zieloną inicjatywą strategiczną dla Banku BNP Paribas.

Większe gwarancje dla wymogów MREL

Ponadto środki przeznaczone na realizację programu zwiększą bezpieczeństwo Banku BNP Paribas w zakresie spełniania wymogów regulacyjnych MREL (minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych) zgodnie z dyrektywą unijną dot. działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych.

EBOR zainwestował dotąd ponad 11 mld euro w 463 przedsięwzięcia realizowane w Polsce

Realizacja programu będzie również pierwszym w Polsce finansowaniem przy użyciu instrumentu senioralnego nieuprzywilejowanego (Senior Non-Preferred) w formie pożyczki.

W ramach programu potencjalni kredytobiorcy będą mogli dokonywać wyboru spośród dostępnych w Polsce ekologicznych rozwiązań technologicznych z listy kwalifikowalnych technologii krajowych i zagranicznych zgodnych z założeniami programu „Czyste Powietrze”.

Czytaj także: Nie wszystkie polskie spółki odpowiadają na apele akcjonariuszy i pokazują swój wpływ na środowisko

Polska w czołówce zużycia węgla na jednego mieszkańca

Zasoby mieszkaniowe Polski (niemal 13,9 mln lokali mieszkalnych) należą do największych w Europie, przy czym ok. 72% z nich zostało wykonane w oparciu o rozwiązania technologiczne sprzed 1989 roku.

Około 70% domów jednorodzinnych w Polsce jest ogrzewanych ciepłem otrzymywanym ze spalania węgla. Jednocześnie większość (90%) energii elektrycznej wytwarzanej w Polsce pochodzi ze spalania węgla. Polska ma jeden z najwyższych na świecie wskaźników zużycia węgla w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Umowa zawarta pomiędzy obiema instytucjami finansowymi stworzy ich wspólne podejście do kwestii efektywności energetycznej i transformacji ekologicznej w Polsce na najbliższe lata oraz rozpowszechni korzyści wynikające ze zwiększonej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jako bardziej zrównoważonej alternatywy dla tradycyjnych paliw kopalnych.

EBOR zainwestował dotąd ponad 11 mld euro w 463 przedsięwzięcia realizowane w Polsce.

Czytaj także: O ile wzrosną rachunki za energię elektryczną w 2022 roku?

Źródło: Bank BNP Paribas
Udostępnij artykuł: