7. Kongres EACB: Bruksela wytycza nowe trendy…

NBS 2017/05

„Banki spółdzielcze: w kierunku społecznego i gospodarczego wzrostu” – tak brzmiało hasło przewodnie 7. Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych (EACB).

„Banki spółdzielcze: w kierunku społecznego i gospodarczego wzrostu” – tak brzmiało hasło przewodnie 7. Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych (EACB).

Kazimierz Pierzchała
Ks. dr hab. w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie
pedagogika, specjalność pedagogika resocjalizacyjna.

Odbył się on 28 marca 2017 r. w Brukseli i zgromadził blisko 150 europejskich i międzynarodowych decydentów, urzędników finansowych instytucji międzynarodowych, w tym Europejskiego Banku Centralnego, polityków Parlamentu Europejskiego, urzędników instytucji europejskich, w tym Komisji Europejskiej, oraz przedstawicieli firm konsultingowych, organów regulacyjnych, organów nadzoru, akademików i współpracowników.

Impreza organizowana cyklicznie co dwa lata w założeniu ma być platformą dyskusyjną, sprzyjającą nowemu myśleniu w sektorze. EACB promuje i broni wspólnych interesów swoich 27 państw członkowskich i banków spółdzielczych, w odniesieniu do bankowości i prawodawstwa spółdzielczego. Organizacja reprezentuje 4050 banków spółdzielczych, 79 mln członków, 210 mln klientów, 749 tys. pracowników. 7. Kongres EACB odbył się we współpracy oraz w siedzibie Przedstawicielstwa Landu Hesji przy Unii Europejskiej.

Przemyślana struktura wydarzenia, podzielonego na wystąpienia wprowadzające oraz trzy panele, pozwoliła na zaprezentowanie wielu wymiarów zmian zachodzących w otoczeniu banków spółdzielczych – począwszy od ram regulacyjnych i nadzorczych, przez zmiany technologiczne i zachowania klientów, aż po szeroki kontekst polityczno -gospodarczy, silnie oddziałujący na makroekonomiczne determinanty zachowań rynku finansowego1.

Perspektywy i oczekiwania

 1. Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych ukazał skuteczność strategii banków spółdzielczych, elastycznie dostosowujących się do postępów w dziedzinie regulacji i nowoczesnej technologii, z chęcią pozostających kluczowymi podmiotami w swoich społecznościach lokalnych. Aby tak pozostało, EACB w dokumencie „Deklaracja banków spółdzielczych – droga w przyszłość” opublikowało 10 zaleceń – trendów dla europejskiej bankowości spółdzielczej:
 2. Jako kluczowe podmioty na szczeblu lokalnym, z 4050 bankami regionalnymi w Europie, banki spółdzielcze odgrywają znaczącą rolę w Europejskiej Unii Walutowej (EMU) i Europejskiej Unii Bankowej.
 3. Banki spółdzielcze są mocno zaangażowane w projekt europejski i jego wartości (tj. demokrację i solidarność), wspierają go od chwili powstania, dlatego też bankowość spółdzielcza wita z zadowoleniem inicjatywy Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej. Cieszy fakt rozpoczynanej debaty nad „Przyszłością Europy”. Kongres zachęca i oczekuje dalszych tematycznych artykułów, merytorycznej dyskusji oraz kolejnych kroków.
 4. W celu odzwierciedlenia przyszłości Europy Kongres podkreśla wagę zasad pomocniczości i proporcjonalności w procesie decyzyjnym UE – zgodnie z modelem banków spółdzielczych. Współpracując z oddolnym podejściem w sieciach zdecentralizowanych – banki spółdzielcze są odpowiedzialne wobec lokalnych członków i zaangażowane są w lokalną obecność.
 5. Kolejną kluczową zasadą funkcjonowania rynków finansowych jest zasada różnorodności. Różnorodność zmniejsza ryzyko zakłóceń na rynku, dlatego tak ważna jest przy budowie Europy, dla osiągnięcia właściwej równowagi pomiędzy zwiększoną harmonią a celami rynkowymi czy też potrzebami. Normalizacja nie jest celem per se (łac. samym w siebie).
 6. Uczestnicy kongresu zauważają niekorzystny wpływ jednolitego podejścia do sektora bankowego. Zbyt duży nacisk kierowany na standaryzację w obszarach modeli biznesowych i zarządzania, a także konsolidacja sektora może w konsekwencji doprowadzić do marginalizacji działających instytucji finansowych, z niekorzystnymi i groźnymi skutkami dla różnorodności ekologicznej, przenosząc niekorzystny wpływ na konkurencję i stabilność rynku. To wszystko może też doprowadzić w niedalekiej przyszłości do wykluczenia wielu klientów oraz segmentów ekonomicznych społeczeństwa.
 7. Uczestnicy kongresu przywołają organy nadzoru do odzwierciedlenia specyfiki modelu współpracy bankowej i jej zarządzania w unijnych i międzynarodowych przepisach. Podczas wdrażania reform ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: