70 mld euro rezerw walutowych w maju

Finanse i gospodarka

W końcu maja 2010 r. stan rezerw walutowych Polski zarządzanych przez NBP wynosił blisko 70,3 mld euro i był o 45,1 proc. wyższy niż przed rokiem. Maj był kolejnym miesiącem wzrostu polskich rezerw liczonych w euro, w przeliczeniu na walutę amerykańską ich wielkość zmalała o 2 mld USD.

W końcu maja 2010 r. stan rezerw walutowych Polski zarządzanych przez NBP wynosił blisko 70,3 mld euro i był o 45,1 proc. wyższy niż przed rokiem. Maj był kolejnym miesiącem wzrostu polskich rezerw liczonych w euro, w przeliczeniu na walutę amerykańską ich wielkość zmalała o 2 mld USD.

Z opublikowanych przez NBP danych o stanie pieniądza rezerwowego wynika, że w maju br. nadal rosły rezerwy walutowe Polski wyrażone w euro. W końcu maja wynosiły one 70 mld 289,3 mln euro. To o 5,6 proc. więcej niż przed miesiącem i o 45,1 proc. więcej niż przed rokiem.

Rezerwy walutowe Polski rosną wyraźnie już od lipca 2009 roku. Przedtem, przez wiele miesięcy, ich poziom wahał się w okolicy 50 mld euro. Od lipca 2009 tylko raz, w grudniu 2009, zanotowano lekki spadek poziomu rezerw. Szczególnie duże wzrosty NBP notuje od początku tego roku.

Zdaniem NBP podawanie stanu rezerw w euro najlepiej odzwierciedla ich realną siłę, gdyż w tej właśnie walucie utrzymywana jest bardzo duża ich część (podobna jak w dolarach), euro jest też zdecydowanym liderem w rozliczeniach polskiego handlu zagranicznego. Wahania kursów złotego i dolara do euro powodują, że poziom rezerw wyrażany w tych walutach w niektórych miesiącach jest niższy niż poprzednio. W maju 2010 w przeliczeniu na walutę amerykańską mieliśmy 86 mld 493,3 mln USD, to jest o ok. 2 mld USD mniej niż w kwietniu, co wynikało z umocnienia się dolara wobec euro.

Udostępnij artykuł: